2018+: občané Olomouce sobě

AKTUALIZACE 16. srpna 2021: chcete zveřejnit na našem webu pozvánku na akci? Klikněte ZDE.

Tento web jsem založil osobně po následující úvaze (pokusím se být stručný a výstižný):

Nezávislá média mají problém a s nimi máme problém my všichni, kterým záleží na svobodě a na civilizační orientaci této země na Evropu a Západ. Noviny původně patřily majitelům, kteří chtěli prostě vydělávat na prodeji obsahu zajímavého pro čtenáře a na reklamě. V době rozvoje Internetu ale začalo být snadné obsah kopírovat a poskytovat zdarma. Mnoho lidí proto přestalo kupovat noviny a firmy si začaly zadávat reklamu více na Internetu a sociálních sítích. Vydávání novin (alespoň těch s kvalitním původním obsahem) se přestalo vyplácet a majitelé se proto snažili zavedené tituly prodat – a kupci se našli. Našli se bohužel tací, kteří je koupili kvůli zisku hlasů ve volbách, které poté proměňují na moc a peníze. Tradiční zavedená soukromá média tím ztratila nezávislost. Část novinářů se s tím nesmířila a založila média nová, která se snaží stavět znovu především na zájmu čtenářů, aby mohla pokračovat v nezávislé novinářské práci (Echo24, Deník N, Hlídací Pes, Revue Forum, Reportér, Magazín Neovlivní).

Držím jim moc palce a snažím se je podporovat nejen tím, že je sám kupuji, ale i iniciativou „Čítárny Pavla Tigrida“ (podrobnosti zde). Těžko ale lze očekávat, že v Olomouci pro místní témata někdo založí místní Deník N, který bude schopen vydělat na gáži alespoň jednoho kvalitního profesionálního redaktora. Nějaká místní média sice nějak fungují, ale jsou omezena rozsahem i financemi.

Já si ale na začátku 90. let pamatuji dobu, kdy i do omezeného prostoru tištěných Hanáckých novin přispívala řada místních autorů kvalitními texty bezpochyby bez nároku na honorář anebo za minimální odměnu, prostě proto, že měli radost z toho, že se mohou o něco podělit. Věřím, že v dnešní době, kdy je prostor na webu levný a téměř neomezený, lze takové místní nezávislé a kvalitní médium vytvořit na základě nehonorovaného autorství kvalitních místních autorů, pokud o to bude zájem.

Proto Vás zvu – pište pro sebe a ostatní na tento web v duchu hesla komunity 2018+ :

„Do další stovky dejme dárek republice. MLUVME SPOLU. DRŽME SPOLU…“

Za sebe čestně prohlašuji, že nejde o žádný skrytý plán na vytvoření komerčního projektu, ze kterého bych v budoucnu profitoval, nebo stranicky zaměřeného hlasatele, který by skrytě propagoval něčí politické ambice. Dokud na to budu mít dost sil a dokud mi nebude tento server vyvlastněn :-), budu ho financovat sám, bez reklamy a nezávisle.

Aby to fungovalo, vyžaduje to ode všech také toleranci – web má být mimo jiné i fórem různých názorů, ať už odborných nebo politických, za podmínky, že se budou pohybovat v mantinelech základní prozápadní orientace. Věřím, že to je možné, že spolu můžeme mluvit a držet při sobě v základních principech. Pokud se každý z nás dokáže povznést nad příspěvky, se kterými bude třeba i výrazně nesouhlasit, ale budou stále ještě akceptovatelné z pohledu základní prozápadní orientace této země, dá nám to společně možnost vybrat si z obsahu to, co je pro každého zajímavé, a nebýt uzavření jen do své sociální bubliny – alespoň v olomouckém měřítku.

Jako editor si proto dovoluji požádat autory o dodržování těchto pravidel, na která se budu snažit dohlížet:

  1. Na prvním místě musí být služba čtenáři a komunitě. Příspěvky, jejichž zřejmým prvotním cílem je marketing, budou odmítnuty. Příspěvky nejsou honorovány, stejně tak ale nebude nikdy v žádné formě umožňována publikace za úplatu či jakékoli jiné nepeněžní plnění. To ale automaticky neznamená, že nejsou přijatelné např. pozvánky na akce, které jsou i komerčního charakteru, pokud je zřejmé, že jde o tematiku zapadající do rámce služby prozápadní a proevropské komunitě.
  2. Příspěvky neprocházejí redakční úpravou a autorům zůstávají plně zachována autorská práva. Publikací na webu 2018plus.cz autoři souhlasí pouze s tím, že jejich příspěvek bude umístěn na tomto webu a bude případně převzat bez úprav do e-mailového zpravodaje komunity 2018+ Olomouc (formát pdf, který je možné např. i vytisknout a zpřístupnit BEZPLATNĚ na veřejném místě – čítárně, kavárně apod.). Správce webu zásadně nedává jménem autora souhlas k šíření příspěvku třetími stranami v jiných formátech. Pokud se tak ale stane bez souhlasu autora, nemůže tomu správce technicky zabránit a převzít za to odpovědnost.
  3. Autoři, kteří si přejí publikovat příspěvek poskytnutý webu 2018plus.cz i jinde, tak mohou činit zcela dle svého uvážení, protože na něj mají plná autorská práva. Uvítám pouze, když uvedou formulaci např. „Psáno pro New York Times a 2018plus.cz“. Autoři mohou kdykoli požádat o odstranění svého příspěvku bez udání důvodu a správce webu jim bez zbytečného odkladu vyhoví. Autoři, kteří si nebudou přát konkrétní příspěvek podepsat plným jménem, mohou být podepsáni redakční značkou. Podmínkou je, že je správci webu jejich identita známa a jde dle jeho posouzení o důvěryhodné osoby. Na podpis značkou není automatický nárok, odmítnutí nemusí být zdůvodňováno a každý autor má právo na přidělení pouze jedné konkrétní redakční značky, kterou pak může používat opakovaně.
  4. Prosím autory, aby vždy poctivě zvažovali, zda píšou text informační nebo názorový, a jasně se přidržovali tohoto rozlišení. Web bude postupně rozdělen do rubrik, které budou jasně charakterizovány tak, aby bylo zřejmé, které přinášejí zprávy a informace maximálně oproštěné od podbarvení emocemi nebo názorem, a které naopak obsahují příspěvky subjektivně názorově nebo emočně podbarvené, prezentující osobní stanovisko nebo stanovisko nějaké skupiny lidí apod.
  5. Ve článcích, které mají mít charakter zpráv, je podmínkou snaha o ověřenost/ověřitelnost a uvedení zdroje. Nechtěně se ovšem chyba stát vždy může, proto vítám upozornění na faktické nepřesnosti nebo podezření na manipulaci, budu je prověřovat a příp. korigovat.
  6. V názorových textech a polemikách je podmínkou základní respekt k jiným názorům (nevyžaduje se ovšem respekt ke lži), slušné vyjadřování a vystříhání se osobních útoků.
  7. Jako správce webu (Vladislav Raclavský) si vyhrazuji právo odmítnout příspěvek, který podle mého názoru tato pravidla porušuje nebo nezapadá do rámce služby prozápadní a proevropské komunitě. Zároveň jsem otevřen diskusi o úpravě těchto pravidel, která je možná i formou otevřené veřejné polemiky v názorové sekci webu.

Vítány jsou všechny druhy příspěvků se vztahem k Olomouci a okolí – informativní zprávy, pozvánky na zajímavé akce, analýzy, reportáže z akcí, názory a komentáře, rozhovory…

Za přízeň a podporu děkuje Vladislav Raclavský.

Kontakt pro autory i čtenáře: 2018plus@seznam.cz.