Běh za zdraví

Pátek 17. května, POZOR – registrace a zaplacení do 30. dubna, rodinný běh a nordic walking start v 16:00, hlavní závod 17:00, prezentace vždy půl hodiny před startem., místo – centrální parkoviště FN Olomouc nad budovou Y a D.

Známá i neznámá zákoutí areálu Fakultní nemocnice Olomouc, největšího zdravotnického zařízení na střední Moravě. Historické kulisy pevnosti Fort Tafelberg, nejmodernější budova II. interní kliniky, klidová zóna parčíku pod Dětskou klinikou. Tam všude vás zavede 1. ročník BĚHU ZA ZDRAVÍ FN OLOMOUC, jehož tématem budou zdravé plíce, propagace nekouření a odvykání kouření. Nová a netradiční sportovně-společenská akce je určena opravdu pro každého – od dětí, přes dospělé včetně trénovaných sportovců i „obyčejných“ milovníků zdravého pohybu až po seniory. A samozřejmě i studenty a v neposlední řadě zaměstnance FN Olomouc.

Tratě:
Rodinný běh – 3 km (1 okruh)
Hlavní závod – 6 km (2 okruhy)

Zdroj a další podrobnosti: https://beh.fnol.cz/