Den otevřených dveří Židovské obce Olomouc

V neděli 8. září od 10 do 17 hodin v Komenského ulici č. 7 pořádá Židovská obec Olomouc.

Z události na Facebooku citujeme:

V rámci Dnů evropského dědictví v Olomouci pořádá Židovská obec Olomouc tradiční den otevřených dveří. Pro návštěvníky budou připravené komentované prohlídky synagogy a společenských prostor obce, vyprávění o židovské liturgii a historii olomouckých Židů, přednáška, koncert a také příprava a pečení chaly atd. Zaměstnanci obce také ochotně zodpoví dotazy návštěvníků.

V 11:00
PŘEDNÁŠKA VRCHNÍHO ZEMSKÉHO
RABÍNA K.E. SIDONA

V 15:00
KONCERT SKUPINY HaChucpa