Hejtman koloběžka nebo kolovrátek?

Pohádku o Princezně koloběžce, ani oblečené, ani nahé, ani pěšky, ani vozem, zná kdekdo. Úsloví mele si tu svou jako kolovrátek také. Pokud vydržíte dočíst tento článek až do konce, můžete se v anketě vyjádřit, které z označení pana hetmana je přiléhavější, případně navrhnout jiné, či jinak komentovat.

Řeč je samozřejmě o hejtmanovi Olomouckého kraje Ladislavu Oklešťkovi a o snaze naší občanské komunity 2018+ Olomouc přimět ho k veřejné diskusi a vysvětlení, příp. obhájení rozhodnutí krajského zastupitelstva vydat 44 000 m2 nejvalitnější hanácké orné půdy u Hněvotína vplen zástavbě soukromým developerem. Podrobně o celé kauze píšu v článku „Na obranu orné půdy u Hněvotína“. Nebudu proto opakovat předchozí historii našeho úsilí v této věci, které bylo pochopitelně přerušeno koronavirovou krizí.

S odstupem po první vlně koronaviru jsem se na pana hejtmana znovu obrátil, abych mu dal šanci se k celé věci postavit čelem a vysvětlit občanům, zejména signatářům petice „Na obranu orné půdy u Hněvotína“, proč toto zvěrstvo předložil k hlasování krajskému zastupitelstvu a bez velkého vysvětlovaní ho protlačil hlasovací mašinérií své politické koalice. Chtěl jsem mu tuto šanci dát ještě před tím, než v září začne horká fáze volební kampaně před krajskými volbami 2. a 3. října 2020. Výsledek můžete posoudit sami. Za mě musím bohužel říct, že se pan hejtman bezostyšně přihlásil ke stylu „Zeptejte se mě na co chcete, já Vám na co chci odpovím“. Jako Donutilův vtip dobré, jako politický styl ovšem 5. cenová…

Po uzavření této kapitoly snahy o komunikaci se stávajícím vedením kraje samozřejmě oslovíme před volbami všechny kandidující a budeme po nich chtít jasné vyjádření k této kauze a hlavně veřejný závazek, jak se k ní budou stavět nejen před volbami, ALE I PO NICH, protože jak správně řekl Karel Kryl „Politikům se nevěří, politikové se kontrolují.“

Ale teď už konečně k vlastní komunikaci, vlevo kopíruji obsah svých e-mailových zpráv na adresu hejtman@olkraj.cz (psáno kurzívou), vpravo pak počáteční ticho a pak konečně reakce pana hejtmana (vzhledem k vzácnosti jeho moudrých slov psáno tučně):

26. července 2020:

Vážený pane hejtmane,


možná si vzpomínáte na naši komunikaci na téma umožnění záboru zemědělské půdy u Hněvotína rozhodnutím zastupitelstva Olomouckého kraje. Obracel jsem se na Vás mnohokrát v zastoupení signatářů petice. Vy jste bohužel nikdy nereagoval na naše pozvání k diskusi, ani jste nenavrhl vlastní termín. Odpověděl jste nám stručně pouze jednou a na naši reakci na tuto odpověď jste již opět nijak nereagoval.


Protože pak propukla koronakrize, považoval jsem za nesmyslné Vás do komunikace dál tlačit. Protože je ale situace již nějakou dobu vcelku stabilní, považuji za potřebné a férové dát Vám ještě jednu šanci ke komunikaci a diskusi dříve, než naplno propukne kampaň před podzimními krajskými volbami.


PROSÍM PROTO, ABYSTE SE V TUTO CHVÍLI ALESPOŇ STRUČNĚ VYJÁDŘIL A VYBRAL SI JEDEN Z NÁSLEDUJÍCÍCH POSTOJŮ:


a) mám zájem se setkat se zástupci petice a veřejnosti a diskutovat s nimi veřejně o problému, navrhuji tyto možné termíny: (prosím doplnit)


b) nemám zájem se setkat se zástupci petice a veřejnosti a diskutovat s nimi veřejně o problému


Svoji odpověď můžete samozřejmě jakkoli rozvést, ale v každém případě si prosím jednu z možností vyberte a odpovězte. Umožní nám to buď se na diskusi s Vámi připravit, nebo napřít své usilí v této věci jiným směrem.


Za odpověď srdečně děkuje

Vladislav Raclavský

Ticho…

28. července 2020 – první upomínka.

Ticho…

29. července 2020 – druhá upomínka.

Ticho…

30. července 2020 – třetí upomínka.

Ticho…

2. srpna 2020 – čtvrtá upomínka.

Ticho…

3. srpna 2020 – pátá upomínka.

4. srpna 2020 – první reakce:

Dobrý den, vážený pane Raclavský,

krajský úřad i já osobně jsme se k tématu opakovaně vyjádřili, nejen v rámci jednání ZOK, ale také jsme předložili řadu relevantních argumentů k lepšímu pochopení celé záležitosti v souvislosti s případnou výstavbou biomedicínského centra v Hněvotíně. Například jeden z těchto argumentů, že v žádném případě nemůže dojít ke stavbě obřích skladů a montovacích hal, jak tvrdí někteří odpůrci, neboť to schválená změna územního plánu prostě neumožňuje, nebyl bohužel stále akceptován a vnímán.

Celé téma je zpolitizované, na což upozorňuje také starosta Hněvotína pan Jaroslav Dvořák, a proto se odmítl přidat k vašim aktivitám. Souvislost s blížícími se krajskými volbami zmiňujete také ve vašich zprávách, které mi zasíláte.

Právě proto, že téma případné výstavby biomedicínského centra v Hněvotíně je zpolitizované a angažují se v něm zejména politici, kteří budou v říjnových volbách kandidovat do krajského zastupitelstva, nevnímám jako správné být součástí těchto aktivit.

Na závěr mně dovolte jednu predikci: po krajských volbách téma Hněvotína vyšumí.

A ještě jedna poznámka na úplný závěr: vážím si všech lidí, kteří se veřejně angažují, bojují za (z jejich pohledu) správnou věc, vážím si aktivistů a zkrátka každého, kdo se zajímá o věci veřejné a nemlčí, když se mu něco nelíbí. Proto si vážím i Vás osobně, i když se v otázce „Hněvotína“ názorově rozcházíme.

S úctou Ladislav Okleštěk

4. srpna 2020 – zjednodušení otázky:

Vážený pane hejtmane,


děkuji Vám za Vaši milou reakci.

Jménem signatářů petice si dovoluji znovu položit zcela jednoduchou otázku, nežádám více než prostý výběr ze dvou možností:


a) mám zájem se setkat se zástupci petice a veřejnosti a diskutovat s nimi veřejně o problému, navrhuji tyto možné termíny: (prosím doplnit)


b) nemám zájem se setkat se zástupci petice a veřejnosti a diskutovat s nimi veřejně o problému


Srdečně děkuje

Vladislav Raclavský

Ticho…

5. srpna 2020 – 1. připomenutí zjednodušené otázky.

Ticho…

6. srpna 2020 – 2. připomenutí zjednodušené otázky.

Ticho…

12. srpna 2020 – 3. připomenutí zjednodušené otázky.

Ticho…

16. srpna 2020 – 4. připomenutí zjednodušené otázky.

17. srpna 2020 – druhá reakce:

Vážený pane Raclavský,

počet Vámi zaslaných “upomínek”nemá vliv na moji již dříve zaslanou reakci.

Ladislav Okleštěk

17. srpna 2020 – Vysvětlení podstaty položené otázky:

Vážený pane hejtmane,


vzhledem k počtu bezvýsledně zaslaných upomínek se osměluji nabídnout Vám pomoc v oblasti porozumění psanému textu. Ve svém mailu jsem Vám položil následující otázku:


Jste ochoten diskutovat s občany na téma záboru půdy u Hněvotína?


Očekávaná odpověď z Vaší strany zní buď ANO, nebo NE. Můžete samozřejmě cokoli dodat, v tom Vám nikdo nebrání. Nicméně jakákoli Vaše další sdělení nemají potenciál tuto jednoduchou a jednoznačnou odpověď nahradit.


Jsem hluboce přesvědčený, že občané mají na takovou odpověď svého voleného zástupce nezpochybnitelný nárok. Protože jsem těm, kteří podepsali petici na obranu orné půdy u Hněvotína, jako jejich zástupce zavázán, dovoluji si Vás upozornit, že jakákoli Vaše vyhýbavá odpověď nemá vliv na mém setrvalém vyžadování Vaší jednoznačné odpovědi.


S přátelským pozdravem

Vladislav Raclavský

Ticho…

18. srpna 2020 – Připomenutí položené otázky:

Vážený pane hejtmane,


v zastoupení signatářů petice „Na obranu orné půdy u Hněvotína“ si Vám dovoluji zdvořile připomenout položenou a Vámi stále nezodpovězenou otázku:


Jste ochoten diskutovat s občany na téma záboru půdy u Hněvotína?


Pokud ano, zorganizuji veřejnou diskusi dle Vašich časových možností.
Pokud ne, předám signatářům a občanům tuto informaci, aby si nedělali plané naděje.


V radostném očekávání Vaší možné kladné odpovědi

Vladislav Raclavský

18. srpna 2020 – třetí – recyklovaná – reakce:

Vážený pane Raclavský,

budu si upřímně vážit toho, pokud signatářům a občanům předáte sdělení, kterým reaguji na Vaše opakované výzvy:

Dobrý den, vážený pane Raclavský,

krajský úřad i já osobně jsme se k tématu opakovaně vyjádřili, nejen v rámci jednání ZOK, ale také jsme předložili řadu relevantních argumentů k lepšímu pochopení celé záležitosti v souvislosti s případnou výstavbou biomedicínského centra v Hněvotíně. Například jeden z těchto argumentů, že v žádném případě nemůže dojít ke stavbě obřích skladů a montovacích hal, jak tvrdí někteří odpůrci, neboť to schválená změna územního plánu prostě neumožňuje, nebyl bohužel stále akceptován a vnímán.

Celé téma je zpolitizované, na což upozorňuje také starosta Hněvotína pan Jaroslav Dvořák, a proto se odmítl přidat k vašim aktivitám. Souvislost s blížícími se krajskými volbami zmiňujete také ve vašich zprávách, které mi zasíláte.

Právě proto, že téma případné výstavby biomedicínského centra v Hněvotíně je zpolitizované a angažují se v něm zejména politici, kteří budou v říjnových volbách kandidovat do krajského zastupitelstva, nevnímám jako správné být součástí těchto aktivit.

Na závěr mně dovolte jednu predikci: po krajských volbách téma Hněvotína vyšumí.

A ještě jedna poznámka na úplný závěr: vážím si všech lidí, kteří se veřejně angažují, bojují za (z jejich pohledu) správnou věc, vážím si aktivistů a zkrátka každého, kdo se zajímá o věci veřejné a nemlčí, když se mu něco nelíbí. Proto si vážím i Vás osobně, i když se v otázce „Hněvotína“ názorově rozcházíme.

S úctou Ladislav Okleštěk.

18. srpna 2020 – Opakovaná nabídka:

Vážený pane hejtmane,


obsah Vašich sdělení budu samozřejmě signatářům petice tlumočit, pravděpodobně nejpozději v průběhu 14 dnů, a to jako součást komplexnějšího reportu o aktivitách navazujících na petici.


Musím Vás ale upozornit na text petice, který signatáři podepsali:


„Povinnost chránit nejkvalitnější zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany vyplývá ze zákona. Zástavba takové půdy je možná pouze po náležitě prokázaném jiném veřejném zájmu, který převažuje nad veřejným zájmem ochrany půdy. Veřejný zájem na zástavbě kvalitní zemědělské půdy u Hněvotína náležitě prokázán nebyl. Proto žádáme zrušení (revokaci) usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 23. 9. 2019, kterým byla vydána Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, umožňující zástavbu zmíněného území. Naléhavě žádáme všechny orgány veřejné správy a samosprávy a další instituce i jednotlivce, všechny, kdo mají možnost toto rozhodnutí ovlivnit ve prospěch zachování orné půdy, aby tak učinili.“


Pokud si ho pozorně přečtete, snadno zjistíte, že všechny Vaše dosavadní reakce na petici se ZCELA MÍJEJÍ s jejím obsahem. Podepsaní požadují zrušení rozhodnutí, které jste Vy osobně předložil zastupitelstvu Olomouckého kraje a pro které jste také hlasoval. O žádných obřích skladech ani montovnách v petici není řeč. Řeč je o zachování mimořádně kvalitní orné půdy, a dle názoru podepsaných o neprokázaném veřejném zájmu na její zástavbě. Pokud Vám pak nevyhovuje, že se k věci vyjadřují i jiní politici než Vy osobně, musím s politováním konstatovat, že Vám v této věci nepomohu, jsem profesí mikrobiolog. Mohu Vám ale doporučit odbornou psychosociální pomoc, příp. pokud by Vám toto nekonvenovalo, doporučuji, abyste se politikou dále nezabýval. Tolik k Vašemu osobnímu problému se zapojením do veřejné diskuse o správnosti rozhodnutí o zástavbě u Hněvotína (tedy dohaduji se, že takovou diskusi máte na mysli, když ve Vaší odpovědi hovoříte o „těchto aktivitách“, ale to jsou jen mé dohady).


Pokud jde o podstatu problému, nabízím Vám možnost kdykoli ukončit tuto z Vaší strany již dle mého názoru velmi trapnou snahu vyhnout se přímé odpovědi na otázku, kterou Vám v zastoupení signatářů kladu.


Tato nabídka spočívá v tom, že jasně odpovíte, zda jste ochoten veřejně diskutovat s občany na téma záboru půdy u Hněvotína, či nikoli.


S přátelským pozdravem

Vladislav Raclavský

Ticho…

19. srpna 2020 – Před sumarizací Vašich reakcí pro signatáře a veřejnost:

Vážený pane hejtmane,


před zveřejněním Vašich vyjádření ve věci zástavby u Hněvotína pro účely infomování signatářů petice a veřejnosti zdvořile připomínám svoji žádost o odpověď na otázku, zda jste ochoten na toto téma diskutovat a obhájit svoje rozhodnutí na veřejném fóru.


S přátelským pozdravem

Vladislav Raclavský

Ticho…

A teď už konečně slíbená anketa. Pokud byste chtěli navrhnout jiné označení než „Hejtman koloběžka“ nebo „Hejtman kolovrátek“, můžete ho doplnit do červeného řádku Add your answer (přidej svoji odpověď). Pro zvolené označení pak můžete hlasovat kliknutím na modré tlačítko VOTE (hlasuj).

Z jednoho zařízení je možné hlasovat pouze jednou. Děkujeme Vám, že dodržujete pravidla fair-play. Průběžné výsledky uvidíte po odhlasování, nebo se na ně můžete podívat po kliknutí na červený nápis „Results“ vpravo.

Jak byste na základě reakcí na otázky k Hněvotínu nazvali hejtmana Ladislava Oklešťkla?
 • Add your answer

4 komentáře u „Hejtman koloběžka nebo kolovrátek?

 1. jan bednář

  Orná půda je nejcenější věc, kterou národ má. Likvidovat ji, je zločin. Existuje mnoho opuštěných objektů, česky řečeno – „braunfíldů“ přímo se nabízejících k podobným projektům. Jsou státy, které nedovolí zábor orné, ani jiné půdy na výstavbu podobných budov. Dokonce nesmí být parkoviště mimo obrys této budovy, parkuje se v podzemí nebo na střeše.

 2. Jaromír Kvapil

  Pop jako populista je charakteristika a koloběžka je konkrétní chování. Vyhýbá se jakémukoliv odpovědnému buď a nebo.

  • Jaromír Kvapil

   Nejsem právník, ale zaobírám se myšlenkou, podat trestní oznámení na neznámého pachatele, který krajské zastupitelstvo uvedl záměrně v omyl a tím spáchal trestný čin podvodu. Mohly by se tak (alespoň dočasně) soudně zastavit další kroky vedoucí k zástavbě orné půdy, které se později nedají zvrátit. Možná by i Pophejtman toho využil a vycouval, pokud ovšem už nedostal tučné všimné. Kdyby mně nějaký právník pomohl a viděl nějakou smysluplnost tr. oznámení, podal bych ho svým jménem.

 3. David

  V Olomouci máme na UP Právnickou Fakultu. Tyto témata by měla být součástí bakalářských, diplomových a rigorózních/habilitačních prací: 40, 80, 120, XXX stran s formulací o zásadními porušení paragrafů a z toho následné podání trestního oznámení. Bylo by to realizováno v této formě s konzultací s pedagoky – odborníky na právo. Pak se v tom udělá jiný luft a ještě se využijí účelně peníze daňových poplatníků putujících do školství. 😉 Pak je otázkou jak by to ovlivnilo fungování ve věci financování veřejného školství, tzn. Dané fakulty a navázaných grantů, aj. …. 🤨

Komentáře jsou uzavřeny.