Na obranu orné půdy u Hněvotína

V září 2019 odhlasovalo zastupitelstvo Olomouckého kraje tzv. aktualizaci zásad územního rozvoje Olomouckého kraje č 2a, umožňující zástavbu 44 ha velmi kvalitní orné půdy mezi Olomoucí a Hněvotínem pro účely tzv. Národního biomedicínského a biotechnologického parku. Proti tomuto záměru už rok předtím brojil především poslanec a soukromý zemědělec Marian Jurečka (KDU-ČSL). V tomto článku přinášíme stručný přehled kauzy a odkazy na další zdroje.

Snadno dohledatelná starší zmínka o záměru Národního biomedicínského a biotechnologického parku je dostupná na stránkách města Olomouce. Tento příspěvek na webu města je de fakto reklamou na v té době budovanou průmyslovou zónu firmy GEMO u dálnice na Brno. Zmíněný Národní biomedicínský a biotechnologický park se v něm objevuje jako budoucí rozvojový záměr, na který bylo v roce 2012 podepsané memorandum Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, statutárním městem Olomouc, Univerzitou Palackého v Olomouci, Fakultní nemocnicí Olomouc, Klastrem MedChemBio a Technologickým parkem a.s. Pod názvem Technologický park se skrývá akciová společnost založená v roce 2007 a vlastněná ze 100% firmou GEMO. O jeho aktivitě se toho věru moc z veřejných zdrojů nedozvíme, protože jeho ze zákona povinná prezentace na webu je vskutku velestručná. Dosavadní známá aktivita tohoto parku se de fakto kryje se zástavbou areálu u dálnice, kde vyrostla prodejna nákladních aut Volvo, prodejna vysokozdvižných vozíků Jungheinrich, výrobna a prodejna hydraulické nakládací techniky EverLift a areál firmy GEMO.

O změně (aktualizaci) Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, který by v sousedství této lokality umožnil další zástavbu orné půdy, se podle dokumentace dostupné na webu krajského úřadu jednalo v různých stupních už od roku 2016, kdy bylo mimo jiné nutné překonat nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (ministrem Richard Brabec, ANO).

Rozsah rozvojové plochy v terénu ukazuje následující obrázek, kopíruje komunikaci od Hněvotína směrem k dálničnímu obchvatu Olomouce (dále podjezdem k akvaparku), vlevo je obec Hněvotín, vpravo Olomouc, kde je pro orientaci označen areál obchodního centra Haná:

Pro srovnání a představu, plocha 44 ha odpovídá téměř celému historickému centra města Olomouce (44 ha na pozadí centra vyznačeno červeně):

Celý proces vyvrcholil právě v průběhu roku 2019 zpracováním návrhu aktualizace pro hlasování Zastupitelstva Olomouckého kraje. Jak bylo zmíněno již výše, v této poslední fázi přípravy aktualizace zahájil krajský zastupitel a poslanec Parlamentu ing. Marián Jurečka petiční akci na obranu orné půdy, pod kterou získal 1638 podpisů.

Ještě před projednáváním aktualizace v krajském zastupitelstvu se arch. Pejpek (ProOlomouc) obrací otevřeným dopisem na rektora Univerzity Palackého, zda se univerzita na projektu Národního biomedicínského a biotechnologického parku v současné době nějak reálně podílí. Text dopisu je velmi poučný, mimo jiné cituje už předchozí odpovědi, ze kterých jasně vypývá, že podíl univerzity je de fakto pouze deklaratorní, nikoli reálný. Zastupitel Petr Daněk (Starostové ProOlomoucký kraj) na jednání zastupitelstva 23. září čte dopis rektora UP Jaroslava Millera, který na dotaz odpovídá, že UP se na přípravě projektu nepodílí a ani to neplánuje. Přes bouřlivou diskusi a další podrobné zdůvodnění námitek ing. Jurečkou dochází k „prohlasování“ změny zásad územního rozvoje, a to hlasy koalice ANO, ODS a ČSSD těsnou většinou 29 hlasů (potřebné minimum je 28 hlasů). Výsledek hlasování ukazuje fotografie (zdroj: Facebook Mariana Jurečky).

Na vlastním jednání zastupitelstva hejtman Okleštěk (ANO) uvádí: „Pokud nevyroste vědecké, biomedicínské centrum, bude tam pouze zemědělská produkce, nepřipustíme novou montovnu“ (zdroj: Olomoucký deník). Podívejme se ale, jaké reálné páky k tomu kraj má. Pokud totiž Zásady územního rozvoje určitý typ zástavby připouštějí, investor v místě získá pozemky a pak v územním a stavebním řízení splní všechny další zákonné požadavky, nelze mu ze zákona ve stavbě bránit. O jednotlivých krocích pak navíc nerozhoduje už samospráva (ani poslanci, ani hejtman), ale státní správa (úředníci stavebního úřadu), která jedná podle zákona a pouze dohlíží, zda jsou dodrženy podmínky stanovené v zásadách územního rozvoje. A jaké ty podmínky tedy jsou? Přesná citace je zde:

Strategická plocha Olomouc (v rozvojové oblasti republikového významu OB8 Olomouc) v blízkosti křižovatky dálnic D35 a D46, v rozsahu do 44 ha:

– pouze pro záměry center strategických služeb, průmyslu vyspělých technologií, technologických center a center vytvářející pracovní místa v oborech vědy, výzkumu a vysokého školství včetně související veřejné infrastruktury a nezbytné dopravní a technické infrastruktury;

– nepřípustné zejména pro běžné skladování, pro oblast běžné výroby, běžného zpracovatelského průmyslu, pro montáž výrobků, pro samostatně umisťované fotovoltaické panely, pro zařízení k získávání energie z obnovitelných zdrojů, a to vše
za předpokladu, že se nebude jednat o vedlejší záměry přímo spojené s přípustným využitím této plochy.

Otázkou budoucí praxe pak je především to, jak striktně nebo gumově budou v realitě vykládány pojmy „centrum strategických služeb“ , „průmysl vyspělých technologií“ nebo „technologické centrum“, a co už je nepřípustná „běžná výroba“, „běžný zpracovatelský průmysl“ atd. Na stránkách Czechinvestu se jako o strategických službách hovoří např. o vývoji software, o centrech sdílených služeb, o centrech zákaznické podpory, centrech oprav high-tech výrobků a technologií…

Otázkou také je co nastane až se zjistí, že se nedaří získat žádného strategického investora v kýžených oborech a developer (Technologický park/Gemo) již investoval nemalé částky do rozvoje území a bude se domáhat náhrady škod na dalších účastnících memoranda, kteří toto měli zajistit (alternativně by od toho ovšem bylo možné upustit, pokud by bylo možné území využít i jinak). To je ovšem samozřejmě čirá spekulace, která je zcela v rozporu s dosavadními zkušenostmi např. s dodržením předpokladu zástavby Horního lánu čistě bytovou výstavbou, nebo s velmi dobrou ekonomikou projektu olomouckého Akvaparku, který má navíc grandiózní dopad na zvýšení turistického ruchu v regionu.

V současné době se obec Hněvotín rozhodla podat správní žalobu na nedostatečné vypořádání svých námitek k Aktualizaci č. 2a. Je tedy určitá šance, že soud může platnost aktualizace pozastavit do konečného rozhodnutí a nakonec i rozhodnout, že námitky obce Hněvotín nebyly řádně vypořádány a výsledek projednávání tedy není platný. Přesto jsme se na veřejném shromáždění iniciativy 2018+ Olomouc a Milionu chvilek pro demokracii 17. listopadu 2019 v Olomouci hlasováním rozhodli, že se budeme kauzou zabývat – minimálně spustíme další petici a svoláme veřejné shromáždění před Krajský úřad Olomouckého kraje, kam pozveme k vyjádření krajské zastupitele, především pana hejtmana.

Logická otázka zní, zda to k něčemu bude. Proč nová petice, když minulá neměla vliv? Nebudu se schovávat za obligátní odpověď „protože to vždycky má smysl, alespoň to zkusíme“. Důležité totiž vždy především je, zda se podaří vytvořit skutečně silný veřejný tlak – ten tady zatím s výjimkou argumentace jednotlivých poslanců a přechodné bouře na sociálních sítích nebyl. Mám totiž pocit, že v tom je právě zakopaný pes – mocným stačí přečkat pár dní a veřejnost pak rezignuje. Ale po půl roce znovu zaplněná LETNÁ říká, že se něco mění. Takže:

Proč znovu petice?

  • předmětem petice je důrazný tlak na zrušení (revokaci) usnesení o aktualizaci – tedy zcela nový požadavek
  • podepsaní uvádějí svůj e-mail a je možné je později informovat o dalším vývoji, zejména je pozvat na veřejné shropmáždění před Krajským úřadem
  • takže pokud se podaří získat větší množství podpisů z Olomouce a okolí, bude tím vytvořena mobilizační základna pro další akce bez ohledu na různé názory a politické preference podepisujících. Petice oproštěná od přimknutí se k nějaké straně nebo ideologii tak umožní spojit a sjednotit se všem, kterým na ochraně půdy záleží
  • v systému Petice24.com jsou přitom e-mailové adresy podepisujících spolehlivě chráněny proti zneužití, nikdo se proto nemusí obávat spamování. Pořadatel petice ale zároveň může podepsané pohodlně kontaktovat pomocí automatizovaného oznámení serveru Petice24.com pro signatáře.

Kdy veřejné shromáždění?

  • není důležité uspořádat ho co nejdříve, ale v okamžiku, kdy bude mít šanci na úspěch, tedy ve chvíli, kdy petice dosáhne výrazného ohlasu a lze zedy očekávat výraznou účast na shromáždění
  • proto ho plánujeme na úterý 28. ledna od 16 hod., v předstihu před zasedáním zastupitelstva Olomouckého kraje, které je naplánováno na 17. února 2020

Text petice:

Povinnost chránit nejkvalitnější zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany vyplývá ze zákona. Zástavba takové půdy je možná pouze po náležitě prokázaném jiném veřejném zájmu, který převažuje nad veřejným zájmem ochrany půdy. Veřejný zájem na zástavbě kvalitní zemědělské půdy u Hněvotína náležitě prokázán nebyl. Proto žádáme zrušení (revokaci) usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 23. 9. 2019, kterým byla vydána Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, umožňující zástavbu zmíněného území. Naléhavě žádáme všechny orgány veřejné správy a samosprávy a další instituce i jednotlivce, všechny, kdo mají možnost toto rozhodnutí ovlivnit ve prospěch zachování orné půdy, aby tak učinili.

Petici můžete podepsat přímo v okně níže, pokud ale chcete dostávat další oznámení, nezapomeňte prosím aktivně zakliknout okénko „Pošlete mi e-mail, jakmile se objeví novinka o této petici“.

POZOR! Podpis bude platný a započítaný teprve, až ho potvrdíte – od robota obdržíte výzvu k potvrzení na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při podpisu. Pokud Vám e-mail obratem nepřijde, zkontrolujte obsah složky pro nevyžádanou poštu (též označovaná SPAM nebo Junk mail).

Podepsat můžete TAKÉ na adrese:

https://www.petice.com/hnevotin

Pokud používáte Facebook, můžete se také přihlásit k naší události a šířit ji mezi přáteli:

Protestní shromáždění: Na obranu orné půdy u Hněvotína, které svoláváme na úterý 28. ledna od 16 hodin před Krajský úřad Olomouc, Jeremenkova 20 (před hlavním nádražím). Na shromáždění pozveme všechny zastupitele, kteří pro něj hlasovali, zejména pana hejtmana, aby odpověděli na naše otázky.

CHCETE NÁS PODPOŘIT I JINAK NEŽ JEN SVÝM PODPISEM?

1. Vyzvěte k podpisu i své přátele a známé.

2. Pozvěte je také na tuto událost – na Facebooku a hlavně v reálu.

3. Pomozte nám s propagací i jinak – můžete si vytisknout plakátek A4 a vyvěsit ho na legáílních místech – nahlaste nám prosím, kde jste ho vyvěsili, abychom mohli dát „obsazená“ místa na seznam (mail: 2018plus@seznam.cz). Vítány jsou zejména vývěsky na vesnicích v okolí Olomouce. Dolní okraj plakátku prosím nastřihněte pro pohodlné odtrhávání kontaktů. Odkaz ke stažení:
https://1url.cz/wM7NJ

4. Pokud byste měli chuť ve svém okolí roznášet malé letáčky A6 – hodí se do schránek, nebo např. do čekáren lékařů, kadeřníků, kaváren apod. – samozřejmě se souhlasem majitele. Opět nám dejte vědět na 2018plus@seznam.cz, kam jste letáčky A6 dali. Z jednoho vytištěného listu A4 je možné nastříhat 4 letáčky. Odkaz ke stažení:
https://1url.cz/hM7Nq+

5. Samozřejmě PŘIJĎTE 28.1. v 16 hod. před Krajský úřad, nejlépe s transparenty vyjadřujícími Váš názor!

DĚKUJEME ZA KAŽDOU POMOC A PODPORU

A nakonec ještě slibovaný nedokonalý a neúplný soubor odkazů na další informace ke kauze:

Poslanec Jurečka je proti záboru půdy u Olomouce. Spustil petici, kterou už podepsaly stovky lidí (ČT24, 26.11.2018)

Desítky hektarů úrodné hanácké ornice má nahradit beton, úřady souhlasí (iDNES 10.6.2018)

Vystoupení Mariana Jurečky na jednání zastupitelstva 23.9.2019 (Facebook)

Kraj podpořil zastavění další úrodné půdy u Olomouce, je strategickou zónou (iDNES, 23.9.2019)

Olomoucký kraj rozhodl o zastavění 44 hektarů nejúrodnější půdy. Místní obyvatelé se bouří, vznikla petice (Zprávy z Moravy, 24.9.2019)

Hněvotín chystá žalobu na kraj. Obci vadí plán zastavit úrodnou půdu (Televize Seznam, 1.10.2019)

A nakonec také samostatný článek o našem shromáždění 17. listopadu, kde se hlasovalo o našem dalším postupu v této kauze (včetně videozáznamu akce).