Krásnou Olomoucí: Univerzita v novém kabátě

7. května 2019, 16:00, sraz před budovou Děkanátu FF UP, Křížkovského 10. Komentovaná vycházka s Tomášem Machovským a Martinou Mertovou. .Přiblížíme si pohnuté dějiny petrského návrší, kde v loňském roce …

Den Evropy 2019 v Olomouci

Úterý 7. května 2019 v 10:00 až 16:00, Smetanovy Sady. Pojďme společně oslavit Den Evropy! Ten, jako jeden se symbolů Evropské unie, připadá každoročně na9. května, přičemž má být připomínkou …

Běh pro Paměť národa Olomouc

11. května 2019, 8:00 – 14:30, Smetanovy Sady. Poběžte s námi „za všechny, kteří to nevzdali“! Letos už po druhé a znovu ve Smetanových sadech. Zúčastnit se můžete, ať už …

Výstava – 100 let spolu

Neděle 12. května 2019 v 14:00 až 17:00, Junák – český skaut, Holická 31/Q. Srdečně zveme na výstavu k letošnímu stoletému výročí olomouckého skautingu. Na výstavě můžete zhlédnout věci, které …

Výběr a školení sběračů Paměti národa

14. května 2019, 10:00 až 15:30, Pevnost poznání Olomouc, tř. 17. listopadu 7 (Korunní pevnůsta). Zajímáte se o moderní dějiny? Chtěli byste nám pomoci dále rozšiřovat největší sbírku vzpomínek pamětníků …

Jak by měli Češi reformovat EU?

Úterý 14. května 2019 v 18:00 až 20:00, Vlastivědné muzeum v Olomouci. Diskuse s Tomášem Prouzou a Radovanem Auerem o tom, jak by měli Češi aktivně reformovat EU. Diskuze se …