Krásnou Olomoucí: Univerzita v novém kabátě

7. května 2019, 16:00, sraz před budovou Děkanátu FF UP, Křížkovského 10.

Komentovaná vycházka s Tomášem Machovským a Martinou Mertovou.

.Přiblížíme si pohnuté dějiny petrského návrší, kde v loňském roce skončily rekonstrukční práce budov pro potřeby Filozofické fakulty Univerzity Palackého. S architektem Tomášem Machovským, jedním ze spoluautorů, se odsud přesuneme do Konviktu v ulici Univerzitní a nahlédneme do nové knihovny Katedry dějin umění. Obě realizace se budou ucházet o nominaci Ceny Rudolfa Eitelbergera, kterou letos udělíme již po šesté.
Vstup volný.

Zdroj: Facebook.