Kroky pro demokracii Olomouc 28. září

Na Den české státnosti 28. září – svátek Svatého Václava plánuje Milion chvilek pro demokracii po celé zemi sérii akcí „Kroky pro demokracii“. V Olomouci se uskuteční ve spolupráci komunity „2018+ Olomouc“ a společenství „Klid v ruchu“ v Letním kině komunitní setkání s diskusemi.

Abychom mluvili o tom, co lidi nejvíc zajímá, udělali jsme na těchto stránkách k tématům anketu. Od 14. srpna do 7. září v ní hlasovalo 66 návštěvníků, nejvíce hlasů získala témata „Klima, voda, krajina a město Olomouc“ (41 hlasů) a „Nezávislá média, politický marketing a závislá média“ (29 hlasů). Podrobné výsledky najdete na konci tohoto příspěvku. Pokud jste fandili jiným tématům a akce se vydaří, nemusíte si zoufat, rádi ji zopakujeme a přide řada i na ně – další pořadí bylo docela vyrovnané, takže je z čeho vybírat.

Po schůzce dobrovolníků a organizátorů v úterý 12. září máme jasno i ve způsobu organizace diskusí – nyní oslovujeme vhodné odborníky, kteří mají k tématům co říct – proto pokud byste měli tip na konkrétní osobu, určitě nám napiště na e-mail 2018plus@seznam.cz. Na stejný mail se můžete samozřejmě ozvat také pokud byste se chtěli jakkoli zapojit do přípravy akce, nebo do pořadatelské služby na místě, nebo měli k akci jakýkoli námět nebo připomínku.

A jak tedy bude akce vypadat? Začátek je plánovaný na 14 hod., po přivítání přijdou na řadu diskusní bloky. Každý návštěvník přitom dostane při vstupu dvě kartičky z barevného papíru – zelenou a červenou – kterými bude moci už během diskuse dávat najevo svůj názor. Po představení odborníků jim bude nejprve klást cílené otázky moderátor diskuse, pak budou mít možnost klást otázky všichni přítomní, následovat bude možnost krátkých vyjádření názorů k tématu z publika. Pokud zazní v kterékoli fázi konkrétní návrhy nebo otázky, na které je možné odpovědět ANO (zelená karta) nebo NE (červená karta), proběhnou k nim hlasování publika, která budou vizuálně orientačně zhodnocena moderátorem a také fotograficky zaznamenána. Samozřejmě existuje i možnost zdržet se vyjádření názoru prostě tím, že žádnou kartu nepoužiji.

Nejsme samozřejmě tak naivní, abychom si mysleli, že zamávání barevnými kartičkami bude fungovat jako mávnutí kouzelným proutkem. Víme, že konkrétní věci lze změnit pouze politickými mechanismy a že to není snadné. PROTO POZVEME na závěr každého bloku k promluvě také zástupce demokratických politických stran, zastoupených v olomouckém zastupitelstvu, aby nám společně ve vymezeném čase řekli, co si o tom myslí a co by v té věci chtěli případně podniknout. Bude záležet jen na nich, zda pozvání přijmou a co řeknou. Budeme apelovat na kulturní chování publika tak, aby tato část proběhla důstojně, vystoupení každé strany pak bude možné zhodnotit opět pomocí zelených a červených karet. Aby to mělo dlouhodobý smysl, plánujeme také se k tématům a vyjádřením stran např. opět po roce na Den české státnosti vrátit a udělat malou inventuru

Kromě vlastních diskusí zveme na akci občanské iniciativy, spolky, organizace, prostě zástupce různých forem občanského života k prezentaci formou improvizovaných infostánků v areálu v okolí hlediště. Pokud máte tip na pozvání nějaké aktivity/organizace, opět neváhejte a napište nám na 2018plus@seznam.cz. Z naší nabídky můžete určitě počítat s „Čítárnou Pavla Tigrida“ – tj. s nabídkou nově vzniklých nezávislých médií a také zajímavých knih z poslední doby s možností zalistovat, začíst se a zvážit příp. jejich objednání.

Po diskusích na dvě vybraná témata („Klima, voda, krajina a město Olomouc“ a „Nezávislá média, politický marketing a závislá média“) bude samozřejmě také následovat závěrečný blok na téma celostátní situace, zakončený aktuálním prohlášením Milionu chvilek.

A nakonec to, co možná mělo být v úvodu – proč KROKY PRO DEMOKRACII? Citujeme z popisu leitmotivu akce z webu Milionu chvilek:

„… Umět společně být, mluvit a ujít kus cesty, je předpokladem k tomu, abychom se jako společnost mohli posunout dál. Je to první krok k řešení každého problému. Kroky pro demokracii budou mít všude svůj specifický, místní rozměr. V Praze se tentokrát nekoná žádná centrální akce, tím spíše se však mohou zapojit a realizovat různé skupiny a nápady. Tato akce je skvělou příležitostí lépe se seznámit s lidmi, kterým na živé občanské společnosti a zdravé demokracii záleží…“

„…Formování české občanské společnosti bylo v 19. století úzce spjato s nově vznikající turistikou. Tu provozovaly a propagovaly různé občanské spolky, které po zrušení Bachovského absolutismu mohly od 60. let volně vznikat. Klíčovou roli sehrál zejména Sokol, jehož zakladatel Miroslav Tyrš vymyslel i termín „výlet“ jako protipól k sokolskému „sletu“. Výlety byly skupinové a sloužily mimo jiné k symbolickému mapování a osvojování si české krajiny a jejích kulturně-historických památek. Často směřovaly na památná místa spjatá s českou historií. A někdy mohly nabývat i ráz politického protestu. Tak tomu bylo nejznáměji v tzv. táborech lidu, které byly spojeny s masovými průvody na významná místa, přičemž fungovaly jako svého druhu „politická škola“, v níž se Češi učili novým hodnotám občanské společnosti a učili se debatovat o věcech veřejných. Právě na tuto tradici navazuje naše akce „Kroky pro demokracii“.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ

Vladislav Raclavský

Výsledky hlasování o tématech diskusí:

Která témata byste chtěli diskutovat? (řazeno abecedně, možno vybrat více témat)
 • Klima, voda, krajina a město Olomouc 24%, 41 vote
  41 vote 24%
  41 vote - 24% of all votes
 • Nezávislá média, politický marketing a závislá média 17%, 29 votes
  29 votes 17%
  29 votes - 17% of all votes
 • Doprava a priority investic města 16%, 27 votes
  27 votes 16%
  27 votes - 16% of all votes
 • Ochrana památek v Olomouci, Šantovka Tower 15%, 25 votes
  25 votes 15%
  25 votes - 15% of all votes
 • Bydlení a sociální problémy v Olomouci 13%, 22 votes
  22 votes 13%
  22 votes - 13% of all votes
 • Muzeum umění a Středoevropské fórum Olomouc (SEFO) 10%, 17 votes
  17 votes 10%
  17 votes - 10% of all votes
 • Podmínky pro podnikání v Olomouci 5%, 9 votes
  9 votes 5%
  9 votes - 5% of all votes
Total Votes: 170
Voters: 66
14. 8. 2019 - 7. 9. 2019
Voting is closed

Z jednoho zařízení je možné hlasovat pouze jednou. Děkujeme Vám, že dodržujete pravidla fair-play. Průběžné výsledky uvidíte po odhlasování, nebo se na ně můžete podívat po kliknutí na nápis "Results" vpravo.