NEJSME SLEPÍ ! Pochod za nezávislost justice + shromáždění

29. dubna 2019, 16:30 – 20:00, v Olomouci se připojujeme k celostátní akci Milionu chvilek. Začínáme 16:30 na Žižkově náměstí, pak jdeme přes Tržnici k Okresnímu soudu a končíme na Horním náměstí shromážděním kolem 18:00, k akci je možné se připojit kdykoli v průběhu.

Policie navrhla obžalovat premiéra. Ten prohlásil, že je to účelový komplot a nechal vyměnit ministra spravedlnosti, pod nějž spadají státní zástupci a soudci, kteří rozhodnou o premiérově vině či nevině.

Tohle smrdí největším zásahem do justiční moci od listopadu 1989. Tady už nejde jen o Čapí hnízdo. Tady jde o přežití právního státu.

My občané však nejsme slepí. Nechceme, aby se premiér vyhnul spravedlivému soudu a aby prezident tahal z pozadí za nitky v justici. Nechceme Benešovou ministryní spravedlnosti. Nechceme ovládnutí justice premiérem a Hradem!

Proto se v pondělí 29. 4. (den před jmenováním Benešové ministryní) – důrazně postavíme na náměstích po celé zemi za nezávislost justice!

V Olomouci začne pochod na Žižkově náměstí už v 16:30, dříve než v Praze, abychom na trase oslovili co nejvíc lidí ještě v době, kdy budou na ulicích. Symbolicky vycházíme od budovy policie areálem kolejí, kde budeme zvát studenty, aby se k nám přidali, kolem Vrchního státního zastupitelství na tř. 17. listopadu. Tady studenti v roce 1989 při happeningu vyzývali řidiče v autech k souhlasu s hesly na transparentech nápisem „Kdo souhlasí, trubte !“.

Budeme pokračovat po třídě Svobody k budově Okresního soudu, kde podobně jako při happeningu v roce 1989 korunujeme lvy před budovou, abychom podpořili odolnost justice k tlakům Andreje Babiše. Na Horním náměstí bude následovat shromáždění s proslovy a pokud se to podaří i s přenosem z Prahy.

Uvědomte o tom prosím své přátele. Pokud teď budeme lhostejní, tvrdě za to zaplatíme.

Trasu pochodu zobrazíte podrobně v Mapy.cz, orientačně viz následující obrázek. Je možné se připojit kdykoli v průběhu, a pokud budete jen projíždět kolem, můžete nás podpořit troubením (směrem ke komunikaci jsou plánovány dva tansparenty: „Ruce pryč od justice“ a „Kdo souhladí, trubte“).


Proč je Marie Benešová nepřijatelná?

✅ Jde o zcela zřejmou nominantku Miloše Zemana, který se snažil otevřeně ovlivňovat rozhodnutí některých soudců. Pokud by měl prezident ve vládě vlastní ministryni, došlo by k jasnému porušení principu dělby a rovnováhy státních mocí.

✅ Je to také otevřená spojenkyně premiéra Babiše. Nejenže tvrdí, že si v České republice lze objednat trestní stíhání (což nijak veřejně nedoložila), ale navíc zpochybňovala zákon snažící se zabránit nepřípustnému střetu zájmů premiéra Babiše.

✅ Benešová by nově získala pod kontrolu ty nejzásadnější kauzy. A to nejen Čapí hnízdo, ale také kauzy, které se nelíbí Hradu. Například vyšetřování údajných manipulací zakázek v Lánech.

✅ A konečně – Benešová může kdykoliv odvolat nejvyššího státního zástupce. Ovlivňovat justici ve prospěch zájmů Hradu či premiéra může však i mnoha jinými způsoby (například předkládáním kandidátů na posty soudců).

Probíhá snaha o účelové ovládnutí ministerstva spravedlnosti kandidátkou, která může kdykoliv prosazovat vliv Hradu a premiéra, což ostatně činila i v minulosti (například návrhem změny trestního zákona o právní odpovědnosti firem). To by znamenalo zásadní poškození nezávislosti justice, které by se mohlo stát v případě personálních zemětřesení v soustavě státního zastupitelství, popřípadě jmenováním „těch správných soudců“ fatálním.

Proti náhlé výměně Kněžínka za Benešovou se ozvala i Soudcovská unie, podle níž tato změna „zakládá pochybnosti, zda je v České republice dodržován princip rovnováhy státních mocí a zda nedochází k porušování principů právního státu“.

NEJSME SLEPÍ !