Opoziční kandidáti odpovídají, ANO a ČSSD (zatím?) mlčí

Jak jsem sliboval, snažím se před krajskými volbami zintenzivnit kampaň na obranu orné půdy u Hněvotína. Kromě videa „Jak se na Hané krájí salám“, které jsme publikovali na Facebooku a na Youtube (za sdílení děkuji), jsem na záčátku týdne také oslovil několika otázkami kandidáty jednotlivých stran usilujících o vstup do krajského zastupitelstva. Cílem je nabídnout voličům informaci, jak se jednotliví kandidáti (a na základě toho také jednotlivé strany) k zástavbě staví. A samozřejmě také mít možnost jim toto vyjádření připomenout po volbách.

Oslovoval jsem ty strany, které v zastupitelstvu dnes zastoupení již mají, a je u nich proto reálná šance, že mohou ve volbách uspět. Ostatní jsem neoslovoval vzhledem k dalšímu objemu práce, který by to vyžadovalo. Se žádostí o odpovědi na otázky formou vyplnění on-line dotazníku, jsem požádal všechny kandidáty, jejichž e-mailové adresy jsou zveřejněné na webových volebních prezentacích. Bez problémů to bylo u Pirátů a starostů, u Spojenců pro Olomoucký kraj jsou veřejně dostupné e-maily kandidátů z „horní“ části kandidátky. U ostatních je to už bída, proto jsem oslovil alespoň krajské manažery se žádostí o poskytnutí kontaktů. Odpověděla bohužel jen kancelář ODS, zatímco ANO ani ČSSD nijak nereagovaly, u SPD pak lze na webu dohledat pouze, že volební prezentaci pro Olomoucký kraj připravují. Jsem rád, že byla odezva alespoň u ODS, i když poskytli jen vybrané adresy. Způsob výběru mě pobavil, proto nemohu odolat, abych nedal dál – dozvěděl jsem se, že e-maily kandidátů nelze s ohledem na GDPR bez jejich souhlasu zveřejnit, proto mi kancelář předává pouze ty kontakty, u kterých se podařilo získat výslovný souhlas…

Uzávěrku odpovědí jsem stanovil na tuto sobotu, dnes přináším přehled výsledků. V oslovování budu dál pokračovat – pokusím se dohledat z veřejných zdrojů další kontakty a urgovat ty, kteří nereagovali. Snad pomůže fakt, že informace z ankety předávám nezkresleně a férově, do voleb je ještě čas…

A teď konečně k dílčím výsledkům. Nejprve, jaké otázky respondenti dostávali a jaké možnosti měli na výběr:

Nakonec měl každý respondent také možnost připojit svůj slovní komentář, což mnozí učinili. Kompletně si odpovědi na tyto otázky můžete projít v excelovské tabulce v časové posloupnosti tak, jak přicházely. Tabulka je samozřejmě uzamčená pro úpravy.

Co říct k celkovým výsledkům, které shrnuji na konci tohoto článku v přehledných grafech. Není asi překvapením, že na dotazník reagovaly především opoziční kandidáti. Nakonec jednu kandidátku vede Marian Jurečka, který první na problém upozornil a aktivně se snažil ornou půdu bránit dávno předtím, než jsem já problém vůbec zaznamenal, a na druhé kandidátce jsou starostové, u kterých se zdravý rozum dá předpokládat, a také obecně proaktivní Piráti. Teď bude podle mého názoru nejdůležitější získat alespoň nějakou odezvu od ANO a ČSSD, aby se i jejich voliči mohli lépe zorientovat – tedy samozřejmě Ti z nich, pro které je ochrana prvotřídní zemědělské půdy důležitá.

A nakonec si nechávám NEJLEPŠÍ ZPRÁVU – i když to zpočátku vypadalo, že naše kampaň naráží jako hrách na zeď hluchoty, ukazuje se, že jako vždy je především důležité něco dělat a ne se ptát, jestli to bude snadné a okamžitě to problém vyřeší. Minimálně u části stávajících zastupitelů, kteří původně hlasovali pro zástavbu, musela mít naše kampaň odezvu, protože se podařilo na POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA PŘED VOLBAMI, konkrétně 21. září, dostat bod navrhující přepracování aktualizace zásad územního rozvoje, která navrhuje zpracovat nový dokument zmenšující zastavitelnou plochu ze 44 ha na 5 ha.

Proč je to důležitý úspěch, když budou brzy volby a všechno může být jinak? Protože proces změny zásad územního rozvoje je komplikovaný a dlouhý, vyžaduje zpracování dokumentace a vyjádření řady orgánů státní správy a obcí. Pokud bude zahájen už teď, tak se nejen uspoří čas, ale celá věc se po čase automaticky také dostane na stůl nového krajského zastupitelstva.

PROSÍM PROTO, ABYSTE S NÁMI TEĎ ZŮSTÁVALI V KONTAKTU – SLEDOVALI TENTO WEB, NÁŠ FACEBOOK https://www.facebook.com/2018plusOlomouc/, PŘÍPADNĚ SE PŘIHLÁSILI K ODBĚRU E-MAILOVÝCH INFORMACÍ na e-mailu 2018plus@seznam.cz. Jakmile bude průzkum dokončen a bude dokončeno další video vysvětlující problém, budeme se snažit krátce před volbami intenzivně voslovovat všechny občany, aby tyto informace zvážili při svém hlasování v krajských volbách – nejen s ohledem na jednotlivé strany, ale i při přidělování preferenčních hlasů.

A teď konečně slibovaný přehledný souhrn výsledků:

POČET ODPOVĚDÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH VOLEBNÍCH KANDIDÁTEK:

ODPOVEĎ NA DRUHOU OTÁZKU NÁM DALA MOŽNOST DÁLE PODROBNĚJI INFORMOVAT NĚKTERÉ KANDIDÁTY O PROBLÉMU, COŽ MŮŽE BÝT URČITĚ UŽITEČNÉ:

I ODPOVĚDI NA TŘETÍ OTÁZKU VYZNÍVAJÍ PŘÍZNIVĚ…

…DŮLEŽITÉ ROZDÍLY SE PAK ALE ZAČÍNAJÍ UKAZOVAT, JAKMILE SE ZEPTÁME PŘÍMO NA PŮDU U HNĚVOTÍNA (řazeno podle celkového počtu respondetů za kandidátku – cím více respoindentů, tím více se lze spolehnout, že odpovědi jsou pro tuto kandidátku reprezentativní):

Z grafu je zřejmé, že jednoznačně proti konkrétní zástavbě 44 ha u Hněvotína jsou především Spojenci, výrazně proti jsou také Piráti a Starostové, protože nebyl dostatečně prokázán veřejný zájem na zastavění. Na opačném pólu je podle očekávání ODS, která by souhlasila, pokud by byly dodrženy záruky výstavby biomedicínského centra, příp. považuje věc za zcela uzavřenou.

A nakonec ochota diskutovat – i v tomto případě mohou být odpovědi užitečné. V tomto případě lze také jako na doplňkovou informaci odkázat na výsledky naší snahy o komunikaci se stávajícím hejtmanem, který nově kandiduje na prvním místě kandidátky ANO – podrobněji jsem o tom psal zde.