Pozvánky na týden 6.-13. září

Vážení přátele,

občanský a společenský život se díkybohu znovu rozbíhá, proto přináším porci pozvánek na zajímavé akce občanské společnosti v Olomouci a okolí dle mého subjektivního výběru.

Pokud byste o plánované zajímavé akci věděli, můžete mě na ni upozornit vyplněním jednoduchého dotazníku na tomto odkazu (i částečné vyplnění je lepší než nic – nemusíte znát všechny údaje): https://forms.gle/rfx8zrQPZpiz3NDA6

Můžete vyplnit i ve velkém předstihu, akce se mi plní do tabulky a řadí podle data a času konání, budu z ní vždy vybírat pozvánky na 1-2 týdny dopředu. Děkuji moc za každé upozornění.

Na začátku září se letos kromě Dnů evropského dědictví konají také odložené Ekologické dny – obě akce zahrnují velké množství jednotlivých zajímavých setkání, navíc jde o akce s velmi dobrou publicitou a dlouhou tradicí, proto jsem z nich vybral jen některé, kompletní program můžete pročíst na webových stránkách https://www.olomouc.eu/…pdf a https://slunakov.cz/…ram.

Srdečně zdraví

Vladislav Raclavský


A TEĎ KONEČNĚ TY POZVÁNKY:

Jednotka intenzivního života + diskuze
úterý 7. září 202120:00 
Olomouc, Kino Metropol, Sokolská 25 
49.5962747N, 17.2520650E 
 
Projekce filmu, který přijede uvést režisérka spolu s hlavními protagonisty, se kterými bude po projekci filmu následovat diskuze.

Režie: Adéla Komrzý  •  Hrají: Kateřina Rusinová, Ondřej Kopecký

Ač lékaři Ondřej a Kateřina pečují o své pacienty ze všech sil, jejich smrti zabránit nedokážou. Nevyhnutelnost konce přesto není tím nejtěžším, čemu jako vedoucí oddělení paliativní péče VFN v Praze čelí. Pilotní projekt, jímž se mají inspirovat další zdravotnická zařízení v zemi, vzniká v době nepřeberných možností prodlužování lidského života, kdy je smrt společenským tabu a se strachem z ní se musí každý popasovat sám. Adéla Komrzý – vědoma si, že klasický portrét instituce by nutně selhal – předkládá hluboce humanistické zamyšlení nad etikou péče o umírající. S empatií sobě vlastní dokumentuje intimní rozhovory mezi lékaři a pacienty, které dokazují, že zatímco zemřít nelze dobře nebo špatně, kvalitu života nemocných lze zlepšit vždy.

Rok výroby: 2021
 
Vstupné 140,- Kč 
Pořadatel: 
Kino Metropol 
 
Modlitby u mariánského sloupu za překonání pandemie a obnovu společnosti
středa 8. září 202116:30 
Olomouc, Dolní nám 
49.5921297N, 17.2527544E 
 
V návaznosti na tradici modliteb, které církev a věřící konávali v dobách nebezpečí, pohrom, válek a epidemií, se v Olomouci uskuteční pobožnost s modlitbou za překonání pandemie a obnovu společnosti. Setkání začíná u mariánského sloupu na Dolním náměstí ve středu 8. září 2021 v 16.30 a pořádá ho Hnutí duchovní obnovy národa, duchovní doprovod zajišťuje P. Jiří Koníček.

„Veřejná pocta a modlitby jsou svědectvím víry v Boží záchranu a pomoc Matky Boží v čase nebezpečí a ohrožení,“ říká kněz.

Akce se pořádá v souladu s vládními nařízeními a příslušnými protiepidemickými opatřeními. Duchovně se lze připojit i v soukromí – modlitbami z příručky Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR.
 
Vstup volný 
Pořadatel:Hnutí obnovy duchovních tradic 
 
Netopýří noc v Domu přírody
středa 8. září 202118:00 
Dům přírody Litovelského Pomoraví – Sluňákov, Horka nad Moravou 
49.6414478N, 17.1994775E 
 
Večerní komentovaná vycházka za netopýry s použitím ultrazvukových detektorů. Pro děti aktivity s netopýří tématikou. Ukázky handicapovaných živých netopýrů ze záchranné stanice. Rodinné vstupné 200 Kč.

Harmonogram:
18:00 Aktivity pro děti ve vstupní hale, krmení netopýrů
18:40 Promítání filmu Můj soused netopýr – Rajská Zahrada
19:15 Procházky za posloucháním netopýrů
 
Vstup volný 
Pořadatel: 
Sluňákov, o.p.s., https://slunakov.cz/edo/po-novych-brezich-stare-reky/ 
Novosadské slavnosti
pátek 10. září 202114:00 
Olomouc – Nové Sady, U kapličky 
49.5748036N, 17.2512119E 
 
Milí spoluobčané, rád bych vás touto formou pozval na další ročník Novosadských slavností. Je to setkání obyvatel městské čtvrti Nové Sady, které se uskuteční v pátek 10.9. 2021 na zelené ploše mezi kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie a ZŠ Dr. Milady Horákové.

Vítáni jsou nejen obyvatelé Nových Sadů, ale celé Olomouce a všichni kolemjdoucí

A co vás čeká?

    pódium plné zábavy s vystoupením muzikantů a ukázkami sportů
    skákací hrady pro děti
    hasiči a dětmi tolik oblíbená pěna
    malování na obličej
    Městská policie Olomouc
    technika TSMO a DPMO
    bohaté občerstvení
    Zázemí, občerstvení a dobré jídlo zprostředkuje také sousední restaurace Bohemia

Celá akce začne ve 14.00, program na pódiu v 15.00. Konec akce je naplánován na 21.00 hod.

Za organizátora KMČ 15 Nové Sady se na vás těší Jaroslav Krátký, předseda
 
Vstup volný 
Pořadatel: 
KMČ 15 Nové Sady, http://novesady.eu/novosadske-slanosti/ 
Běh s klokanem
sobota 11. září 20218:30 
Olomouc-Hejčín, u Mlýnského potoka, hospoda U Travise 
49.6063108N, 17.2439367E 
 
Krosový závod určený jak dětem a mládeži, tak dospělým, zejména výkonným sportovcům

Závod je součástí Běžeckého poháru dětí a mládeže Olomouckého kraje a Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje, v jehož rámci běží muži 9 km a ženy 7 km. Koná se každoročně koncem září v Olomouci-Hejčíně u Mlýnského potoka, prezence probíhá v Hospodě U Travise.

Nejedná se pouze o běžecký závod, ale jde o společensko-sportovní akci, jejímž cílem je, aby si děti i rodiče užili zábavu i sport pohromadě.

Zakladateli Běhu s klokanem jsou prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. a Libuše Machalická (hlavní organizátor). Pořadatelem je Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Olomouc, ve spolupráci s katedrami matematiky Přírodovědecké a Pedagogické fakulty UP, Ligou 100 a dříve dlouhodobě též s Centrem grafických papírů.

Tradice závodu sahá do roku 2006, kdy se uskutečnil první ročník, a to před budovou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (tehdy v Hejčíně). Účastnily se ho pouze děti a celý program měl za cíl propagovat matematiku a pohyb zároveň. Jednalo se o trojboj, ve kterém děti řešily matematické úlohy, soutěžily ve skákání v pytli a absolvovaly běžecký závod. Název akce byl zvolen v souvislosti s propagováním soutěže Matematický klokan, nově též Přírodovědný klokan.

Postupně se (s rostoucím počtem účastníků) program upravil a do popředí zájmu se dostal běžecký závod v několika kategoriích, který byl později zařazen do seriálu závodů Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje. Pro děti je připravena řada běžeckých tras v délkách (od 60 metrů pro nejmenší) podle věkových kategorií. Významnou součástí akce však zůstaly různorodé aktivity pro děti, které se tak nenudí při čekání na svou kategorii nebo na rodiče, kteří právě běží.
 
Startovné děti 30,- / dospělí 150,- Kč 
Pořadatel: 
Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s katedrami matematiky PřF a PdF, https://www.behsklokanem.cz/ 
 
Ukliďme Pavlovičky
sobota 11. září 202114:00 
Olomouc-Pavlovičky, sraz na hřišti v Lindnerově ulici, v Kampelíkově ulici, a u točny tramvaje v Edisonově ulici (podle místa bydliště uklízejících) 
 
 
V rámci akce Ukliďme Česko, připraveny budou rukavice, pytle pinzety. 
Vstup volný 
Pořadatel: 
Komise místní části Pavlovičky, https://www.olomouc.eu/samosprava/komise-mestskych-casti/pavlovicky 
Jsme rozděleni klimatem? Sociální souvislosti environmentální krize
sobota 11. září 202118:00 
Dům přírody Litovelského Pomoraví – Sluňákov, Horka nad Moravou 
49.6414478N, 17.1994775E 
 
Lucie Trlifajová, Daniel Prokop, Jan Vávra

moderátoři: Štěpán Kučera, Zbyněk Vlasák

Debatní večer Salonu Práva na EDO 2021

Lidská spotřeba přírodních zdrojů není zřejmě v současné podobě udržitelná. Blahobyt spojený s konzumním životním stylem bývá označován za jednu z hlavních příčin environmentální krize. Zároveň se i v bohatých zemích potýkáme s problémem chudoby a snažíme se pozdvihnout životní úroveň nižších společenských tříd. Je tuzemská společnost „rozdělena klimatem“, jak naznačuje letošní sociologický výzkum uskutečněný pro Český rozhlas?  O sociálních souvislostech environmentální krize budou diskutovat sociolog a spolutvůrce výzkumu Rozděleni klimatem? Daniel Prokop, sociální antropoložka a spoluautorka konceptu „důstojné mzdy“ Lucie Trlifajová a sociolog životního prostředí Jan Vávra.

Mgr. Lucie Trlifajová (*1984) je antropoložka a analytička sociálních politik. Věnuje se dopadům proměny trhu práce na marginalizované a nízkopříjmové skupiny, tématu sociálního státu a občanství, politikám kontroly a hierarchizace chudých a menšin. Pohybuje se mezi akademickým a aplikovaným výzkumem, stojí například za výpočtem důstojné mzdy nebo analýzami systému dávek a exekucí. Pracuje v Centru pro společenské otázky – SPOT a Sociologickém ústavu AV ČR.

Mgr. et Mgr. Daniel Prokop (*1984) je sociolog. Působil ve výzkumné agentuře Median, v roce 2019 založil vlastní agenturu PAQ Research. Zaměřuje se na kvalitativní výzkum v oblastech vzdělávání, sociálních nerovností a chudoby, sociální politiky a sociální stratifikace. Vydal knihu Slepé skvrny (Host 2020) vycházející ze seriálu analytických článků pro Salon Práva. Letos se podílel na výzkumu pro Český rozhlas Rozděleni klimatem?

Jan Vávra, PhDr., PhD.  (*1983) je vzděláním kulturolog, věnující se sociologii životního prostředí. Ve svém výzkumu se zabývá mimotržní produkcí potravin, sociálními aspekty změny klimatu a uhlíkovou stopou domácností. Působí na Jihočeské univerzitě, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a je spolupředsedou Sekce sociologie životního prostředí, zemědělství a venkova České sociologické společnosti.

 Mgr. Zbyněk Vlasák (1984 Ostrava) je novinář a filmový kritik. Vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde dnes vyučuje. Od roku 2009 vede Salon, literární a kulturní přílohu deníku Právo. Dlouhodobě spolupracuje s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. A je také členem Sdružení českých filmových kritiků. Spolu se Štěpánem Kučerou připravil sborníky „Všechno nejlepší. Tisíc čísel a dvacet let Salonu Práva“ a „Miliónový časy. Povídky pro Adru“.

Štěpán Kučera (1985 Jablonec nad Nisou) je prozaik a publicista, vystudoval žurnalistiku a mediální studia na Univerzitě Karlově, pracuje jako redaktor Salonu Práva. Příležitostně působí i jako knižní redaktor a editor. Napsal povídkové sbírky „Tajná kronika Rychlých šípů… a jiné příběhy“ a „Jidáš byl ufon… a jiné příběhy“. V nedávno vydávané novele „Projekt Gilgameš“ se věnuje mimo jiné tématům umělé inteligence či environmentální krize.
 
Vstup volný 
Pořadatel: 
Sluňákov, o.p.s., https://slunakov.cz/edo/jsme-rozdeleni-klimatem-socialni-souvislosti-environmentalni-krize/ 
Běh pro Paměť národa 2021 Olomouc
neděle 12. září 20219:00 
Olomouc, Smetanovy Sady 
49.5870736N, 17.2505442E 
 
Běžíme pro Paměť národa, abychom nezapomněli na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů, všech bojovníků za svobodu.

Výtěžek Běhu umožní natočit a uchovat další stovky jejich příběhů.

Závody na 5/10 km

startovné on-line od 300 Kč, na místě od 400 Kč
Závod štafeta 4×2,5 km
startovné on-line i na místě od 1.500 Kč
7:30-9:00 registrace na místě a prezence on-line registrovaných 5/10km/štafeta
9:30 hromadný start 5/10km/štafeta

Dětský běh 200m a rodinný běh 1 km
startovné pouze na místě od 100 Kč
10:00-11:00 registrace; 11:15 start dětský běh 200m
10:00-11:45 registrace; 12:00 start rodinný běh 1 km

povrch: asfalt, beton
převlékárna, úschovna oblečení a batohů
hygienické zázemí, voda na opláchnutí
doprovodný program
 
Startovné pro účastníky, jinak vstup volný. 
Pořadatel: 
Post Bellum, z. ú, https://www.behpropametnaroda.cz/olomouc/ 

Hledání odpovědnosti
 
Dům přírody Litovelského Pomoraví – Sluňákov, Horka nad Moravou 
 
 
Dnešní společnost je komplexní, diferencovaná a přitom natolik globálně propojená, že spoléhat se v ní na nějaký obecný princip odpovědnosti nebo jednoduché morální či politické poučky by bylo trestuhodně naivní. A přece se v ní neustále ozývají odvěké otázky lidské identity, individuality a společenské existence, které jsou neodmyslitelně spojené i s otázkou odpovědnosti člověka ve společnosti, za sebe sama i tento svět, který společně sdílíme. Hledání a přemýšlení nad vlastní odpovědností se všemi paradoxy a problémy si proto vyžaduje ironickou etiku, která vyvrací každý fundamentalismus, ale současně vrací smysl naší existenci.

Prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. (*1967 Praha) je právník a sociolog. V roce 1989 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde roku 1997 habilitoval a v roce 2002 získal profesuru v oborech teorie, sociologie a filozofie práva. Od roku 2001 také působí na Cardiff Law School, University of Wales, od roku 2006 už jako profesor, v současné době zde vede právně-sociologické centrum (Centre of Law and Society), na jehož založení se významně podílel. Mimo jiné přednášel na Stanfordově univerzitě, New York University, University of California, Berkeley, Katolické univerzitě v Lovani a řadě dalších zahraničních univerzit. Je autorem a editorem mnoha vědeckých statí a knih (například „Hranice práva a tolerance“, „Disidenti práva“, „Rule of Law in Central Europe“). Publikuje v odborných časopisech, přispívá ale také například do kritického čtrnáctideníku A2. Vedle ostatního se zabývá sociologií současného výtvarného umění a literatury. Název přednášky je totožný s názvem knihy rozhovorů, které je pokračováním velmi úspěšného knižního rozhovoru vedeného s Karlem Hvížďalou „Hledání dějin“ a obě knihy se dotýkají nejpalčivějších otázek současnosti.
 
Vstup volný 
Pořadatel: 
Sluňákov, o.p.s., https://slunakov.cz/edo/edo-priban/ 
Formování veřejného prostoru s Tyflocentrem
neděle 12. září 202114:00 
Umělecké centrum UP (Konvikt), Univerzitní 3, Olomouc 
49.5949189N, 17.2552272E 
 
Workshop zaměřující se na vnímání veřejného prostoru, tentokrát jinými smysly než zrakem, je recipročním vstupem olomouckého Tyflocentra do programu SEFO. Jeho cílem je podpořit diskusi o tom, jak je veřejný prostor formován, čemu slouží a kdo do něj zasahuje. 
Vstup volný 
Pořadatel: 
Muzeum umění – Trienále SEFO, https://www.muo.cz/kalendar/formovani-verejneho-prostoru-s-tyflocentrem–2047/ 
Ukázková hodina Divadelního kroužku Paměti národa v Olomouci
pondělí 13. září 202116:00 
Skautský institut, Dolní náměstí 27/38 Olomouc 
49.5919475N, 17.2523278E 
 
Budeme se scházet pravidelně jednou týdně v odpoledních hodinách na 90 minut. V každém pololetí proběhne patnáct setkání a náš časový harmonogram je v souladu se školním rokem.

Divadelní kroužky jsou určeny dětem a mladým lidem ve věku 11 – 19 let. Začínáme 13. září, kdy také proběhne ukázková hodina zdarma.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, přidejte se k nám! Přihlásit své děti můžete na https://divadlo.pametnaroda.cz

Divadlo Paměti národa je místem pro setkávání generací a společnou tvorbu. Na divadelních kroužcích děti a mladí lidé společně hledají a vypráví příběhy, jež zachycují důležité momenty moderní historie a jsou uchovány ve sbírce Paměť národa.

Cena za 1 pololetí (15 setkání): 1200 Kč
Pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněných rodin je možnost bezplatného kurzovného.

V Olomouci povede krožek Mgr. Markéta Králová, která se od malička věnuje divadlu a dramatické výchově. Jako dítě navštěvovala dramatické kroužky a jezdila na tábory, kde později převzala vedení divadelně-dramatických dílen pro náctileté. Vystudovala dramatickou výchovu na pražské DAMU a divadelní a filmovou vědu na olomoucké Univerzitě Palackého. Založila několik dramatických kroužků, které postupně centralizovala v Rodinném centru. Z nejstarších členů vznikl soubor Nabalkoně, který letos vstupuje do 9. sezóny.
 
Ukázková hodina zdarma 
Pořadatel: 
Paměť národa Střední Morava, https://www.facebook.com/events/324003736011541, https://divadlo.pametnaroda.cz/olomouc/skautsky-institut/ 
Veřejné projednání studie „Droždín – náves“
pondělí 13. září 202117:00 
Olomouc – Droždín, Hostinec U Šišků 
49.6160483N, 17.3327083E 
 
Vstup volný 
Pořadatel: 
Město Olomouc a Komise místní části Droždín