Přednáška: Zachrání nás více stromů a zeleně?

V pátek 20. září 2019 od 18 hod. ve Skautském institutu, Dolní nám. 38.

Z anotace události na Facebooku:

Jsou průmyslové emise hlavní příčinou globálního oteplování?

Především o tom bude přednáška Jaroslava Šímy, jednoho z českých expertů na údržbu krajiny. Spolu s Vladimírem Kavkou představují revoluční tezí, dle které je hlavní příčinou klimatické změny celosvětový úbytek vegetace. Pokud je jejich hypotéza pravdivá, znamenala by zásadní obrat v pohledu na možnosti boje proti klimatickým změnám.

Jaroslav Šíma se celý svůj profesní život angažuje v oblasti ochrany přírody a krajiny, zahradních a krajinářských úprav. Vystudoval Zahradnickou fakultu MZLU Brno v Lednici na Moravě, VOŠ zahradnickou v Mělníce a Zemědělskou fakultu JČU v Českých Budějovicích. Je držitelem Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti v oblasti ochrana přírody a krajiny. Jako iniciátor a zakládající člen stál v roce 1994 při vzniku Stanice Pomoc přírodě, dnešního Přírodovědného muzea Semenec v Týně nad Vltavou. Od roku 1997 se věnuje zahradnickým realizacím, údržbě zeleně, ošetření vzrostlých stromů a projektování sadových úprav, od roku 2009 jako autorizovaný krajinářský architekt ČKA.