Shromáždění 17. listopadu v Olomouci

Po LETNÉ 2 v sobotu 16. listopadu se v Olomouci v neděli 17. listopadu konalo veřejné shromáždění Milionu chvilek pro demokracii a místní komunity 2018+ Olomouc. Protože téhož dne byla od 10 do 15 hod. otevřena budova Filosofické fakulty UP na Křížkovského 8, kde pořádali bývalí stávkující studenti rekonstrukci Okupační stávky z roku 1989, sešli jsme se ve 13 hod. kousek odtud, na rohu ulic Křížkovského a Wurmovy – hlavně proto, abychom umožnili zájemcům o obě akce přecházet a stihnout obojí.

Tématem našeho setkání ale nebylo ohlížení se za minulostí a nostalgické vzpomínky. Protože považuji za logické a potřebné, abychom se jako místní prozápadní komunita věnovali i jiným než tématům, než vysoké politice na úrovni státu, rozhodl jsem se jedno místní téma otevřít. Protože jsem si ale zároveň vědomý, že tím vstupuji na tenký led, protože by se naše komunita na konkrétních věcech mohla názorově štěpit, snažil jsem se zvolit téma, ve kterém se dá očekávat všeobecná shoda, a požádal jsem o toleranci Ty, kteří by mohli mít jiný názor.

Zvoleným tématem byla kauza aktualizace zásad územního rozvoje, schválené nedávno krajským zastupitelstvem a otevírající možnost zastavění 44 ha velmi úrodné orné půdy mezi městem Olomouc a sousední obcí Hněvotín tzv. vědeckotechnickým parkem. Tento záměr byl na jednání zastupitelstva kraje zdůvodňován veřejným zájmem snižování nezaměstnanosti. Kauza budí velké emoce, protože nezaměstnanost není v Olomouci moc kam snižovat a z odpovědi rektora Univerzity Palackého na dotaz předsedy hnutí ProOlomouc Tomáše Pejpka vyplývá, že jediná významná vědecká instituce v Olomouci nemá s tímto záměrem v současné době nic společného a ani jiný reálný zájemce o rozvoj území v deklarované podobě není znám. Existuje tedy obava, že ve skutečnosti jde o první krok k otevření tohoto území u dálnice pro běžné komerční využití.

Jsme rádi, že pozvání na naše setkání přijali poslanec a soukromý zemědělec Marián Jurečka (KDU-ČSL) a zastupitel Olomouckého kraje arch. Petr Daněk (Starostové ProOlomoucký kraj). Oba se kauzou zabývají delší dobu a na posledním zastupitelstvu, které schvalovalo zmíněnou aktualizaci zásad územního rozvoje kraje, proti umožnění zástavby aktivně vystupovali. Občané přítomní na shromáždění proto mohli vyslechnout jejich výklad a poté hlasovali o dalším postoji v této věci pomocí odpovědí na otázky zelenými a červenými kartami.

Výsledky hlasování uvádíme formou složených panoramatických fotografií. Na všechny 4 položené otázky odpověděli přítomní jednoznačně zelenými kartami ANO, přesný počet jsem zatím z fotografií neurčoval. Na fotografiích je také jako prevence záměny uvedeno přímo znění otázky, v některých případech ale byla otázka z prostorových důvodů zkrácena, proto uvádíme nejdřív v plném znění v textu celou otázku, pak následuje panoramatická fotografie s hlasování.

1. Jste pro, abychom se společně postavili proti změně zásad územního rozvoje u Hněvotína?

2. Jste pro formu petice?

3. Jste pro formu shromáždění před Okresním úřadem, kam bychom pozvali k vyjádření členy krajského zastupitelstva, především pana hejtmana?

4. Jste pro, abychom diskutovali i o dalších místních tématech, která bychom mohli otevřít jako společná nadstranická občanská platforma?

Proto již byla založena, další informace ke kauze a odkaz na podpis petice najdete v samostatném článku „Na obranu orné půdy u Hněvotína“.

Po tomto úvodním bloku, věnovaném půdě u Hněvotína, dostali slovo dva vzácní hosté – senátor za Olomouc Lumír Kantor a emeritní rektor UP Josef Jařab. Následoval blok, ve kterém mohli přítomné oslovit zástupci politických stran, a na závěr bylo přečteno prohlášení Milionu chvilek z Letné 16. listopadu 2019. Pravděpodobně všichni víte, že text prohlášení a nová petice jsou přístupné na www.milionchvilek.cz. Pro zájemce máme také ještě zbylé výtisky zcela nového aktuálního čísla studentského časopisu Přetlak, které bylo pro Okupační stávku 2019 připraveno původní redakční radou, a výtisky letáků s peticí z Letné 2, které je možné dál distribuovat. Kdo by měl zájem, může se ozvat na známou adresu 2018plus@seznam.cz. Pokud nejste odběrateli našeho nepravidelného e-mailového informačního servisu, můžete si ho také na této adrese objednat (z odběru je pak samozřejmě také možné se kdykoli ohlásit).

Z celé akce byl laskavostí pana Jaroslava Vinického pořízen záznam, který je dostupný nejen na Facebooku, ale můžete ho zhlédnout také na našem kanále na YouTube – viz okno dole pod příspěvkem.

S přáním příjemného zbytku podzimu se na dalším setkání těší

Vladislav Raclavský