Shromáždění a beseda 8.6. – fotky a videozáznam

Zvukaře se nakonec sehnat podařilo, fajn počasí také, takže shromáždění 8. řervna u sochy TGM proběhlo v myslím příjemné atmosféře. Protože kvůli programu v Senátu mezi nás nemohl zavítat senátor a starosta Nákla Marek Ošťádal zvolený vloni v obvodu 66, přečetzli jsme na úvod alespoň e-mailový rozhovor s ním – odpověděl nám na předem poslané otázky, obecně leč otevřeně se vyjádřil mj. také k aktuálnímu projednávání kauzy Vrbětice ve výboru pro zahraniční politiku, obranu a bezpečnost. Čtený text rozhovoru je součásti videozáznamu z akce (odkaz níže), nebo si ho můžete přečíst v samostaném příspěvku zde.

Protože jsem měl pocit, že nemá smysl pořádat v krátké době po sobě v Olomouci čistě protestní mobilizační akci s plamennými projevy, hlavní část programu jsem pojal jako besedu na aktuální téma očkování proti Covidu. Byl jsem velmi mile překvapen, že moje pozvání bez zaváhání a s chutí přijali všichni tři odbornící, na které jsem se obrátil – Mgr. Michal Křupka, který pracuje v imunologickém výzkumu na Lékařské fakultě UP, MUDr. Jana Vlčková, zkušená vakcinoložka zaké z LF UP a FN Olomouc, a prof. MUDr. Vít Procházka, který je profesí hematonkolog, tzn. že pečuje o pacienty s krevními nádory (leukémie, lymfomy aj.), tedy o skupinu pacientů kterým může nákaza Covidem zejména fatálně zasáhnout do vývoje léčby.

Bohužel den ředem se ukázalo, že původní příslib MUDr. Vlčkové, že by ji mohli kolegové propustit dřív z úterní očkovací směny ve FN Olomouc, aby dorazila v průběhu besedy, byl nereálný. Dvanáctihodinová očkovací směna se kvůli velkému zájmu nově otevřených skupin protáhla do půl sedmé večer i při plné sestavě očkujících, takže ani v úterý se nedal očekávat jiný scénář. Pani doktorka měla ale přes únavu snahu alespoň odpovědět na základní dotazy mailem, v besedě jsem její odpovědi zčásti (ale ne kompletně) citoval, proto si je v úplné podobě můžete přečíst také v samostatném příspěvku zde.

Na konci besedy byl i prostor na dotazy z publika, které jsou rovněž součástí záznamu, stejně jako závěrečné prohlášení Milionu chvilek vyzývající k účasti na shromáždění k zahájení kampaně na podporu demokratických stran v neděli 20. června od 16 hod. na Václavském náměstí v Praze.

Odkaz na videozáznam z akce následuje zcela dole pod fotogalerií.

Videozáznam akce zde: