Skauti letí stoletím

Sobota 8. června 2019, Korunní pevnůstka

Olomoucký Junák pořádá setkání ke 100 letům vzniku olomouckého skautingu! Setkání pro skautské oddíly, skautské rodiny, bývalé skauty, příznivce skautingu a další zájemce!
Průvod městem, hry a soutěže, workshopy, večerní slavnostní oheň, to vše v sobotu 8. června 2019 v Korunní pevnůstce v Olomouci.
Informace na www.100letolomouc.skauting.cz

Zdroj: Facebook, událost 1272656302873698