Vernisáž výstavy Legenda Piłsudski

Proběhne v úterý 3. září 2019 v 17:00 se ve Vědecké knihovně v Olomouci, Bezručova 2.

Z anotace události na Facebooku citujeme:

Výstava je pokračováním již desetileté spolupráce s Vojvodskou veřejnou knihovnou ve slezském Opolí (Wojewódzka Biblioteka Publiczna Em. Smołki w Opolu, dále WBP). V roce 2018 uspořádali polští partneři u příležitosti oslavy stého výročí znovuzískání nezávislosti Polska výstavu pod názvem „…. sloužím jen Polsku. Józef Piłsudski ve sbírkách WBP v Opolí“, která bude ve zkrácené formě představena ve Vědecké knihovně v Olomouci. Výstavu bude doprovázet i katalog zpracovaný historiky Barbarou Giedrojć, Lubomírem Novotným a Petrou Kubíčkovou.

V rámci výstavy se 11. září 2019 od 17 hodin uskuteční v přednáškovém sále VKOL přednáška Mgr. Romana Barona, Ph.D., odborníka na česko-polské vztahy v moderních dějinách z Historického ústavu Akademie věd České republiky.