Výběr a školení sběračů Paměti národa

14. května 2019, 10:00 až 15:30, Pevnost poznání Olomouc, tř. 17. listopadu 7 (Korunní pevnůsta).

Zajímáte se o moderní dějiny? Chtěli byste nám pomoci dále rozšiřovat největší sbírku vzpomínek pamětníků (Paměť národa) v Evropě? Pojďte mezi nás!
V první fázi proběhne jednoduchý test z dějin 20. století. Vybraní účastníci potom absolvují školení sběračů a potom už nic nebude bránit tomu, abyste natáčeli zajímavé pamětníky ze svého okolí!

Zdroj: Facebook.