Výsledky průzkumu dávají naději

Po hubených výsledcích prvního kola průzkumu názorů kandidátů do krajského zastupitelstva na kauzu Hněvotín, které jsem publikoval zde, jsem prodloužil o týden termín k vyplnění. Protože sekretariáty ANO a ČSSD nereagovaly na požadavek poskytnutí e-mailových adres kandidátů (nijak – ani vysvětlením, proč nereagují), věnoval jsem po večerech několik hodin dohledávání adres kandidátů těchto stran z veřejných zdrojů na webu a oslovil jsem je cíleně – ne u všech se samozřejmě adresy dohledat podařilo, ale našel jsem jich docela hodně. U SPD ještě ani začátkem týdne nebylyx informace o kandidátech žádné, proto jsem narychlo oslovil jen několik málo kandidátů, víc energie jsem už neměl, stejně tak, když KSČM sdělilo, že odpověď jejich kandidáta na prvním místě platí za všechny, po dalších adresách jsem nepátral.

Na konci článku uvádím seznam e-mailových adres, které jsem oslovoval. Pokud budete chtít, můžete se např. sami konkrétního kandidáta své preferované strany nebo hnutí zeptat, proč nereagoval a jaký je jeho názor na zástavbu u Hněvotína. Těch, kteří reagovali, se můžete samozřejmě také např. zeptat, jaké argumenty mají pro svoji konkrétní odpověď. Zejména pokud chcete pomoci zástavbě zabránit, je to vůbec nejlepší cesta, protože zvlášť teď v době kolem voleb jsou politici diskusím mnéhem víc otevření.

A POKUD VÁM NĚČÍ ODPOVEĎ VYHOVUJE, MŮŽETE HO TAKY PREFERENČNÍM HLASEM ZVÝHODNIT PROTI JEHO KOLEGŮM, JEJICHŽ ODPOVĚĎ VÁM NEVYHOVUJE.

Na webu zde je možné prohlížet dotazník i odpovědi, pohodlnější to může být v kompletní Excelovské tabulce zde. Z hlediska srovnání jednotlivých kandidátek je to ale pořád nepřehledné a pracné, proto jsem se pokusil výsledky ilustrovat ve zhuštěné podobě ve třech obrázcích. Protože je kandidátů hodně, pro podrobnější prohlížení jmen je nutné vždy část obrázku přiblížit, ale pohled na celý obrázek zase dává dobrý přehled o tom, jak si jednotlivé kandidátky stojí ve srovnání. Podle názvů jsou řazenyx vždy abecedně zleva doprava.

Před prohlížením už jen připomenu, že jsem pro snížení objemu nutné práce dotazování omezil na ty volební strany a hnutí, které se dostaly do krajského zastupitelstva v minulých volbách. Je sice možné, že se letos může uspět nějaký „politický nováček“, ale považuji to za dost nepravděpodobné.

Nakonec ještě k posouzení ochoty odpovídat na otázky zmíním, že otázky byly jen čtyři, bylo možné odpovídat jednoduchým zakliknutím jedné možnosti, a kandidáty jsem výslovně opozornil, že je oslovuji ne jako jednotlivec, ale jako osoba zmocněná více než 800 signátáři petice „Na obranu orné půdy u Hněvotína“ (stále možno podepisovat zde).

A teď už konečně k prvnímu obrázku, který ilustruje prostou ochotu odpovídat alespoň v době předvolební kampaně na otázky, které si nemůže kandidát sám napsat (po kliknutí na obrázek se tento otevře v samostatné záložce a je možné ho přiblížit):

Jak uvádí i popisek, podtržena jsou jména kandidátů, které jsem oslovil, zeleně jsou pak vyznačeni ti kandidáti, kteří reagovali vyplněním dotazníku. Při hodnocení a srovnávání je potřeba také vzít v úvahu, že nenulovou šanci na zvolení mají jen kandidáti z prvních míst kandidátek, proto jsou zobrazena větším písmem a jejich ochota odpovídat je pro chování strany nebo hnutí po volbách důležitější.

Největší úspěch jsem měl u kandidátů Spojenců, kde je ale trošku matoucí, že odpovídali i Ti, kteří mnou nebyli osloveni. Je to proto, že na jejich předvolebním webu jsou e-maily uvedeny jen u kandidátů z horní části kandidátky – ty jsem pak oslovil přímo. Další ale oslovila volební manažerka strany, když se o průzkumu dozvěděla. Jednoduché jsem to měl u Pirátů a Starostů, kteří až na drobné výjimky uvádějí na předvolebním webu e-maily všech svých kandidátů. Alespoň určitý, byť omezený úspěch jsem měl u ODS. U KSČM a ČSSD/Patriotů lze vyzdvihnout alespoň to, že odpovědili oba vedoucí kandidáti s tím, že jejich odpověď je platná pro celou kandidátku. Tuhá stranická disciplína sice mě osobně neimponuje, ale slespoň je možné se spolehnout, že odpověd formulovaná lídrem má svou váhu. Kromě SPD, kde jsem pohořel zcela suverénně, se nejméně vytáhla kandidátka hnutí ANO 2011. U pana hejtmana na základě předchozích zkušeností jeho ignorace nepřekvapila, překvapilo ale, že se našli jen 4 slušnbí lidé ze 60, ochotní reagovat, a to jen v nižších, nevolitelných patrech kandidátky.

Na druhém obrázku shrnuji to nejpodstatnější – jak se kandidáti, ochotní odpovědět, staví konkrétně ke kauze Hněvotín, jaký postup od nich lze po volbách očekávat:

Vlevo jsou uvedeny zkrácené podoby odpovědí na otázku, jak se kandidáti staví konkrétně k zástavbě 44 ha orné půdy u Hněvotína, nezkrácený text odpovědí, který měli na výběr k zakliknutí, je možno nalézt v originálním dotazníku zde. Pro zjednodušení jsou různým typům odpovědí přiřazeny barvy, kterými jsou pak vybarveni kandidáti podle toho, jak odpovídali – od sytě zelené u těch, kteří jednoznačně nesouhlasí, slabě zeleně u těch, kteří alespoň chtějí věc znovu otevřít a pak se rozhodnout, přes ty, kteří souhlasí v případě záruk, že bude postaveno skutečně jen Biomedicínské centrum (tyto záruky jsou ale bohužel iluzorní), až po červenou u těch, kteří se k celé věci nechtějí vracet. Šedá pak značí ty, kteříé se vew věci neorientují, takže se ještě nevybarvili…

Na první pohled je zřejmé, že největší zastání má orná půda u Spojenců, na druhém místě jsou Piráti a Starostové, kteří ji také jasně brání, ale častěji volí formulaci o novém projednání, které může znamenyt např. zmenšení plochy k zástavbě, namísto jednoznačného odmítnutí zástavby. Nepřekvapivě nejvíc přeje zástavbě ODS, shodně s ODS se vyslovil i lídr kandidátky ČSSD a Patriotů, který navíc v novinovém rozhovoru nedávno přiznal, že neformálně je již předjednána staronová koalice ANO – ODS – ČSSD, která poskytnutí půdy pro zástavbu developerem v minulém zastupitelstvu protlačila. Svůj názor oproti minulosti pak zjevně změnila KSČM.

A protože bude záležet nejen na výsledku voleb, ale i na ochotě o problému diskutovat po volbách, srovnal jsem nakonec ochotu jednotlivých respondentů bavit se s občany, naslouchat jejich argumentům a vysvětlovat svoje kroky:

Věřme, že převládající zelenou bude možné efektivně využít. Tedy kromě jednoho hnutí… ale to se zbytečně opakoval.

SEZNAM KONTAKTNÍCH ADRES:

A. Kandidáti, kteří zareagovali na dotazník a uvedli svoji e-mailovou adresu pro komunikaci s voliči:

ANO 2011

Jiří Šindler – starosta@stepanov.cz

Rostislav Šnajdr – rostislav.snajdr@seznam.cz

Martin Škurek – martinskurek@centrum.cz

Mgr. Ing.Tomáš Sýkora – sykora.tomas@volny.cz

ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje

Šárka Zapletalová – mgr.zapletalova@gmail.com

Jiří Fiala – jiri.fiala@upol.cz

Miloslav Šmída – miloslavsmida@seznam.cz

Radovan Rašťák – r.rastak@seznam.cz

Mgr. Jiří Zemánek – media@jirizemanek.cz

KSČM

Ludvík Šulda – ov.prostejov@kscm.cz

Tomáš Kaláb – kalab70@seznam.cz

ODS

Pavel Stejskal – kutzer@seznam.cz

Věra Zukalová – zukalova@olomouc.cz

Ing. Josef Ťulpík – tulpik@wtc-pisecna.eu

Tomáš Kocourek – tomas.kocourek@prerov.eu

Leon Bouchal – leon.bouchal@gmail.com

Milan Král – kral.milan@volny.cz

Dalibor Horák – d.horak@olkraj.cz

Aleš Suchánek – ales.suchanek@seznam.cz

Rudolf Pečinka – pecinkar@gmail.com

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

Radek Brázda – radek.brazda12@gmail.com

Vojtěch Pikal – vojtech.pikal@pirati.cz

Lukáš Drlík – info@levandulovystatek.cz

Petr Ošťádal – petr.ostadal@seznam.cz

David Novák – david.novak@pirati.cz

Vlastimil Špajs – vlastimil.spajs@pirati.cz

Radim Sršeň – radim.srsen@gmail.com

Martin Morong – martin.morong@pirati.cz

Zdeněk Žák – zdenek.zak@pirati.cz

Martin Šmída – martin.smida@pirati.cz

Petr Lysek – petr.lysek@pirati.cz

Tomáš Müller – tmller@seznam.cz

Vítězslav Řepka – scryre@seznam.czu

Josef Suchánek – josef.suchanek@stan.cz

Spojenci – koalice pro Olomomoucký kraj

Marcela Škvařilová – marcela.skvarilova@gmail.com

Hana Vacková – hanavackova@gmail.com

Lukáš Morávek – lukasmoravek@gmail.com

Daniel Řezníček – daniel.reznicek@spojenciok.cz

Leo Czabe – czabe@post.cz

Ivo Slavotínek – ivo.slavotinek@spojenciok.cz

Radim Zámec – radim.zamec@upmedia.cz

Tomáš Šulák – tomas.sulak@obec-veselicko.cz

Jan Šafařík – jan.safarik@centrum.cz

Aleš Matyášek – ales.matyasek@seznam.cz

Roman Šimek – simek.roman@uhul.cz

Eva Kubíčková – kunabii@cbox.cz

Tomáš Weber – tomas.weber@post.cz

Pavel Zatloukal – zatloukal.pa@email.cz

Zdeňka Blišťanová – blistanova@seznam.cz

Jan Žůrek – jan.zurek@spojenciok.cz

Ivo Čečman – cecmani@seznam.cz

Jitka Seitlová – seitlovaj@senat.cz

Pavel Polcr – polcr.pavel@seznam.cz

Dominika Kovaříková – dominika.kovarikova@seznam.cz

B. Kandidáti, kteří nezareagovali na dotazník – e-mailovou adresu jsem dohledal na Internetu (nepodařilo se u všech) a nemohu ručit za její správnost:

ANO 2011

Ladislav Okleštěk – oklestek@anobudelip.cz

Mgr. Miroslava Ferancová – ferancova@seznam.cz

Daniela Vitoninský – 2.mistostarosta@mesto-hranice.cz

Ing. Petr Krmela – mo.zabreh@anobudelip.cz

Mgr. Jarmila Lónová – zso.lonova@seznam.cz

Bc. Sieglinde Mimrová – mistostarosta@mestojavornik.cz

Mgr. František Jura – frantisek.jura@prostejov.eu

Ing. Petr Vrána – p.vrana@olkraj.cz

MUDr. Radan Volnohradský – radan@spk.cz

Ing. Jan Zahradníček – j.zahradnicek@olkraj.cz

Irena Blažková – obec@vranovicekelcice.cz

Mgr. Miroslav Žbánek – miroslav.zbanek@olomouc.eu

JUDr. Vladimír Lichnovský – v.lichnovsky@olkraj.cz

Ing. Jana Konvičková – konvickovajana1@gmail.com

Ing. Monika Hryzbilová – monikahryzbilova@seznam.cz

Mgr. Rostislav Hrdiborský – rostislavhrdiborsky@seznam.cz

Zdeněk Šestořád – prostejov@anobudelip.cz

Marcela Župková – marcela.zupkova@prostejov.eu

Ing. Tomáš Navrátil – tomas.navratil@prerov.eu

Ing. Milan Klimeš – m.klimes@olkraj.cz

Vladimír Prášil – prasil.v@seznam.cz

Dagmar Faltýnková – dagmar.faltynkova@prostejov.eu

Bc. Filip Červinka – fillipcervinka@seznam.cz

Miroslav Raindl – mirar@email.cz

Doc. PhDr. Karel Konečný, CSc. – karel.konecny@olomouc.eu

Ing. Petr Měřínský – primator@prerov.eu

Václav Kryl – v.kryl@seznam.cz

Ing. Věra Poštulková – postulkovav@edukaconsult.cz

Ing. Hana Mazochová – hana.mazochova@prerov.eu

JUDr. Martin Budiš – budis.martin@gmail.com

Ing. Jaroslav Kuchař – kucharjar@seznam.cz

Ing. Michal Procházka – mi.pr@seznam.cz

Ing. Jiří Rozehnal – jiri.rozehnal@prostejov.eu

Mgr. Lada Galová – ladagalova@seznam.cz

Martin Hoždora – martin.hozdora@sumperk.cz

Mgr. Svatopluk Binder – svatopluk.binder@email.cz

Ing. Alice Kutálková – alice.kutalkova@seznam.cz

Vendula Sukupová – sukupovav@psp.cz

PhDr. Alena Adamíková – adamikova2222@gmail.com

Ing. Adam Kalous – kalousa@psp.cz

Mgr. Luděk Tichý – starosta@horka.cz

Vojtěch Burda – vojtech.burda@prostejov.eu

ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje

(pozn. v odpovědi lídra Mgr. Jiřího Zemánka je uvedeno, že jeho odpověď platí pro všechny kandidáty. Je tedy možné, že ostatní jsou s tím srozuměni a proto nereagovali)

MUDr. Ladislav Jabůrek, Ph.D. – lajab@atlas.cz

Ladislav Hynek – l.hynek@olkraj.cz

Bc. Pavel Šoltys, DiS. – p.soltys@olkraj.cz

Viktor Kohout – starosta@mestolitovel.cz

Jaromír Malý – jr.maly@seznam.cz

Ing. Miroslav Kopřiva, CSc. – kopriva@energotis.cz

MUDr. Pavel Holík – pavel.holik@prostejov.eu

MUDr. Pavel Foltýn, Ph.D. – ordinace@generalmed.cz, ordinace.foltyn@mybox.cz

PhDr. Silvie Pernicová – pernicova@sosjesenik.cz

Mgr. Lucie Fabíková – fabikova@gcajkol.cz

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. – dvorsky@zs-zelatovska.cz

Mgr. David Křepský – reditel@lazne-losiny.cz, david.krepsky@lazne-losiny.cz

Mgr. Pavel Hofírek – reditel@zs-stupkova.cz

Petr Kudláček – kostelechala@seznam.cz

Bc. Lada Cingerová – cinegrova@ou-libina.cz

RNDr. Radim Slouka – slouka@sgo.cz

Bc. Stanislav Axman – saxman@unicov.cz

Ing. Jana Oulehlová – oulehlova@nemcicenh.cz

Mgr. Radek Čapka – capka@gcajkol.cz

Ing. Miroslav Hampl – hampl@zdbohunovice.cz

Ing. Lukáš Kandler – kandler@slshranice.cz

Mgr. Libor Šamšula – samsula@sternberk.cz

Mgr. Yvona Kubjátová – yvona.kubjatova@olomouc.eu

Mgr. Jitka Weiermullerová, MBA – jitka.mdo@seznam.cz

Vlastimil Šmída – smida020@seznam.cz

Mgr. Adam Fritscher – adam.fritscher@fnol.cz, adamfritscher9@gmail.com

Mgr. Pavel Skácel – skacel@soslitovel.cz

Mgr. Petr Šeda – petr.seda@p-centrum.cz

Mgr. Jakub Malý – 372486@mail.muni.cz, info@liberlapidum.com

Mgr. Ing. Jaromír Dvořák – jaromir.dvorak@prerov.eu

Mgr. Radmila Kociánová – radmilakocianova@seznam.cz

Ing. Jiří Tomášek – tomasekjirka@seznam.cz

Bc. Milan Blaho – blaho@atlas.cz, ja.saman@atlas.cz

Natálie Zemánková – natalie.zemankova01@upol.cz, natalie.zemankova02@upol.cz

Pavel Orálek – pavel.oralek@hlavacek.cz

Ing. Ján Babnič – babnic@kct.cz

KSČM

v odpovědi lídra Ludvíka Šuldy je uvedeno, že jeho odpověď platí pro všechny kandidáty. Je tedy možné, že ostatní jsou s tím srozuměni a proto nereagovali. E-maily jsem z časových důvodů dále nedohledával, je možné to zkusit na základě informací uvedených na https://olomouc.kscm.cz/cs/krajske-volby-2020

ODS

na žádost o poskytnutí adres reagovala regionální manažerka Věra Zukalová s tím, že může poskytnout adresy pouze těch kandidátů, kteří s poskytnutím souhlasili dle GDPR. Oslovil jsem proto pouze tyto kandidáty, další adresy jsem z časových důvodů nedohledával.

Ing. Bc. Milada Sokolová – MiladaSokolova@seznam.cz

Mgr. Petr Procházka – prochazka@hotelovkajes.cz

Ing. Lubomír Žmolík – domecek@zmolik.cz

Ing. Pavel Ston – ston@ou.bludov.cz

Jaroslav Studený – obec@drzovice.cz

Ing. Stanislav Orság – stanislav.orsag@gmail.com

Ing. Mgr. Miroslav Hloušek – mhlousek@zsm.cz

Bc. Zdeněk Jančí – zdenek.janci@seznam.cz

MUDr. Pavel Hejtmánek – Pavel.Hejtmanek@fnol.cz

Igor Kraicz – kraicz@ik-realfin.cz

Karel Marek – marek.sped@seznam.cz

Mgr. Tamara Kaňáková – Tamara.Kanakova@seznam.cz

Bc. Jiří Vogel – starosta@stity.cz

Miloslav Oulehla – miloslavoulehla@seznam.cz

Ing. Tomáš Blumenstein – tomas@blumenstein.cz

Ing. Jiří Svozil – jiri.svozil@sprintel.cz

Mgr. Lydie Špániková – lydie.spanikova@seznam.cz

Mgr. Jaromír Sedlák – Jaromir.Sedlak@zssvat.cz

Ing. Tomáš Lázna – t.lazna@gmail.com

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

Ing. Zdeňka Dvořáková-Kocourková – dvorakovakocourkova@gmail.com

Jaromír Horký – jaromir.horky@pirati.cz

Tomáš Vlazlo – vlazlo@lentil.cz

Ing. Michal Obrusník – m.obrusnik@gmail.com

David Hošek – david.hosek@pirati.cz

Martin Švadlenka – martin.svadlenka@seznam.cz

Mgr. Roman Štastný – rstastny@gmail.com

Jitka Majerová – jitka.majerova@pirati.cz

Ing. Petr Mudra – mudra@cves.cz

PharmDr. Robert Šrejma – robert.srejma@pirati.cz

Ing. Renata Baslerová – reny08@seznam.cz

Ing. Hana Naiclerová, MBA – naiclerova@centrum.cz

Radek Vojtek – Radek.Vojtek@pirati.cz

Ing. Michal Tichý – starosta@senicenahane.cz

Marika Řehová – marika.rehova@pirati.cz

Mgr. Eva Machová – eva.mach@seznam.cz

Bc. Jaku Jungling – jakub.jungling@pirati.cz

Ing. Bc. Michal Ondra – michal@ondra.eu

Mgr. Petr Karlík – petr.karlik@pirati.cz

Vojtěch Nezval – Vojtech.nezval@pirati.cz

Ing. Zdeněk Potužák – z.potuzak@email.cz

Kamil Štětař – obec@pivin.cz

Mgr. Jaroslav Krejčí – jaroslav.krejci@pirati.cz

Ing. Jiří Šírek – jirka.sirek@seznam.cz

Ing. Václav Urban – vaclav.urban@mujes.cz

JUDr. Michal Malacka, Ph.D., MBA – michal.malacka@seznam.cz

Alena Rosíková – rosikova.alena@post.cz

Mgr. Jan Mochťák – jan.mochtak@centrum.cz

Mgr. Jitka Ivanová, DiS. – starosta.praslavice@gmail.com

Ondřej Moskal – moskal.ondrej@gmail.com

Marek Ošťádal – starosta@naklo.cz

Spojenci pro Olomoucký kraj

na webu uvádějí e-mail kandidátů z horní části kandidátky, ty jsem oslovil přímo, na další adresy rozesílala v kopii jejich volební manažerka, proto nemohu uvést, kdo všechno další byl osloven.

Mgr. František Horák – frantisek.horak@seznam.cz

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. – ozval se po uzavření průzkumu, když zaznamenal výsledky na sociálních sítích, se zástavbou nesouhlasí. ales.jakubec@spojenciok.cz

Mgr. Matouš Pelikán – ozval se po uzavření průzkumu, když zaznamenal výsledky na sociálních sítích, se zástavbou nesouhlasí. matous.pelikan@spojenciok.cz

SPD

Na webu dlouho neměli žádné informace ke kandidátům do krajských voleb, nyní již mají uvedena jména, ale bez kontaktů. Oslovil jsem několik málo snadno dohledatelných adres, protože se z žádné z nich nikdo neozval, na další už jsem z časových důvodů rezignoval, je možné to zkusit na základě informací uvedených na https://www.spd.cz/o-nas/volby-do-krajskych-zastupitelstev-2020/olomoucky-kraj/.

Ing. Radim Fiala – fialar@psp.cz

Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. – olomouc@spd.cz

Ing. Martin Jirotka – mar.jirotka@seznam.cz

Ing. David Alt – davealt@e-mail.cz